Evaluering av opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019)

KPMG har på vegne av Helsedirektoratet evaluert opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering.

Publisert 06.05.2021

Evalueringen gir en gjennomgang av et svært bredt spekter med tjenester, med fokus på kommunen og kommunens ansvar for å koordinere kartlegging av behov og levering av tjenester til befolkningen. Evalueringen konkluderer med at opptrappingsplanen i seg selv fremstår som en tilskuddsordning og ikke en plan som var rigget for å bidra til en systematisk og varig styrking av levering av tjenester for habilitering og rehabilitering. Det eksisterer ikke et godt nok datagrunnlag til å si om feltet har blitt styrket i perioden 2017 – 2019. Habiliterings- og rehabiliteringsfeltet er preget av fragmentering både geografisk og aktørmessig, med svak styring og lederforankring.

Evalueringsrapporten i høyremenyen!