Boligsosialt arbeid


Publisert 01.06.2021

Lavinntektsfamilier er særlig utsatt på boligmarkedet

Antallet lavinntektsfamilier som bor trangt i leid bolig i Vestfold, Telemark og Agder, har økt fra 3628 i 2015 til 4633 i 2019- en økning på 1000


Publisert 01.06.2021

Områdeovervåkning -sosialhjelpsutvikling i Agder 2020, delrapport 7- Tilgjengelighet og digitalisering

Som følge av Korona pandemien har Statsforvalteren innhentet dokumentasjon om status på arbeidet med de sosiale tjenester i NAV i Agder.


Publisert 20.04.2021

Områdeovervåkning -sosialhjelpsutvikling i Agder 2020, delrapport 6- Aktivitetsplikten i NAV

Som følge av Korona pandemien har Statsforvalteren innhentet dokumentasjon om status på arbeidet med de sosiale tjenester i NAV i Agder.


Publisert 09.04.2021

Områdeovervåkning -sosialhjelpsutvikling i Agder 2020, delrapport 5- barneperspektiv i NAV

Som følge av Korona pandemien har Statsforvalteren innhentet dokumentasjon om status på arbeidet med de sosiale tjenester i NAV i Agder.


Publisert 16.03.2021

Områdeovervåkning -sosialhjelpsutvikling i Agder 2020

Som følge av Korona pandemien har Statsforvalteren  innhentet dokumentasjon om status på arbeidet med de sosiale tjenester i NAV i Agder


Publisert 12.01.2021

Regional boligsosial konferanse 25. og 26. november 2020

Fylkesmennene i Agder, Vestfold og Telemark og Husbanken gjennomførte sin årlige boligsosiale konferanse som webinar i 2020.


Publisert 21.06.2019

Tilskudd til kompetanse- og utviklingstiltak for de sosiale tjenester i NAV 2019

Kommuner som fikk tildelt midler i 2018, kan søke på nytt, og få vurdert søknadene når Fylkesmannen har mottatt rapport for fjorårets midler

Søknadsfrist 01.09.2019


Publisert 19.03.2019

Videreutdanning i økonomisk rådgivning ved OsloMet

Studiestart høsten 2019

Søknadsfristen er 6. mai.


Publisert 07.03.2019

Gjeldsrådgivning i NAV ved kommunesammenslåing

Kommunen må selv vurdere hva som er den beste organisatoriske løsningen hvor så vel økonomiske, organisatoriske og faglige hensyn ivaretas. Kommunen står i prinsippet fritt til å organisere hvilke kommunale tjenester som skal inngå i NAV -kontoret så lenge tjenesten er faglig forsvarlig og minimumsløsningen er ivaretatt.


Publisert 22.03.2018

Hvordan hindre at barn vokser opp med dårlige boforhold?

I 2015 bodde mer enn totusen barn i lavinntekstfamilier i trange utleieboliger på Agder.


Kontaktpersoner