Områdeovervåkning -sosialhjelpsutvikling i Agder 2020, delrapport 5 - Kvalifiseringsprogrammet

Som følge av Korona pandemien har Statsforvalteren innhentet dokumentasjon om status på arbeidet med de sosiale tjenester i NAV i Agder.

Publisert 25.03.2021

I delrapport 4 presenterer vi NAV kontorenes arbeid med kvalifiseringsprogrammet i pandemien. 

Kvalifiseringsprogrammet kan bidra til at personer kommer ut av en passiv tilværelse og får anledning til meningsfylt aktivitet. Ikke minst i pandemien er kvalifiseringsprogrammet viktig og statsforvalteren vil samen med NAV fortsatt fokus på programmet

NAV kontorene mener de har greid å holde oppe aktiviteten i KVP i forhold til antall, tilgjengelighet og iverksetting av program. Program har blitt utsatt og/eller forlenget. Pandemien har betydning for innhold i program ved at det er færre arenaer for å gjennomføre aktiviteter.

Delrapporten finner du i lenken til høyre.

Kontaktpersoner