Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Den generelle båndtvangen oppheves 21. august – men naturen er særlig sårbar i år!

På grunn av tørke og varme i sommer er viltet svekket. Fylkesmannens oppfordrer derfor hundeeiere til å ha den sårbare faunaen i tankene når den generelle båndtvangen opphører 21. august!

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 17.08.2018

Mange hundeeiere ser fram til å gi sine firbeinte venner frislipp når den generelle båndtvangen oppheves fra 21. august.

Denne sommeren har som vi alle vet vært helt spesiell, og den svekkede naturen som følger av tørke og varme gir konsekvenser. Fylkesmannen har mottatt bekymringsmelding fra jegere som registrerer svært små kalver av elg og kje av rådyr, og det er grunn til å forvente samme resultat hos hjort.

Vi har tidligere dokumentert at tørre somre har gitt betydelige utslag på registrerte slaktevekter av elg i Agderfylkene, og tilsvarende at kalde og fuktige somre gir høre slaktevekter. Det er en nær sammenheng mellom dyras kondisjon (kroppsvekt)  og deres evne til å tåle stress.

I år vil avkommet av hjortevilt være særlig sårbart og det påhviler derfor hundeeiere et særlig ansvar for å vise hensyn når den generelle båndtvangen oppheves fra 21. august. Husk også at det kan være andre båndtvangsregler enn den generelle som gjelder i de områdene som du benytter, og disse er det hundeeiers ansvar å gjøre seg kjent med.

Fylkesmannens oppfordring: Ha den sårbare faunaen i tankene når den generelle båndtvangen opphører 21. august!