Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Godkjenning av forvaltningsplan for Badstudalen naturreservat

Fylkesmannen har utarbeidet og egengodkjent forvaltningsplan for Badstudalen naturreservat i Lillesand kommune. 

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 31.07.2020

Fylkesmannen i Agder er forvaltningsmyndighet for Badstudalen naturreservat. Fylkesmannen har etter lokal høring egengodkjent forvaltningsplan med enkel besøksstrategi for Badstudalen naturreservat. Forvaltningsplanen skal være et praktisk hjelpemiddel for å ivareta og fremme verneformålet. Forvaltningsplanen gir føringer for bruk, informasjon og eventuell tilrettelegging. Planen er ikke juridisk bindende som verneforskriftene, og kan revideres ved behov.

Forvaltningsplanen er laget i Miljødirektoratets digitale system for forvaltningsplaner på nett. Den godkjente forvaltningsplanen med enkel besøksstrategi kan leses via lenken: https://fpnv.naturbase.no/Plan/View?naturvernId=VV00003207

Kontaktpersoner