Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Støtte til prosjekter mot marin forsøpling i Agder i 2019

Miljødirektoratet har fordelt 65 millioner kroner i tilskudd til prosjekter som gjennomfører tiltak for å redusere marin forsøpling i 2019.  

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 24.06.2019

I Agderfylkene fikk 8 av 21 søkere tildelt totalt 4,4 millioner kr. Antall søkere har økt med ni siden i fjor. Dette tyder på at det er et stort og økende engasjement for å gjøre en innsats mot marin forsøpling blant lag og foreninger og andre engasjerte.

Disse fikk støtte i 2019: 

Søker Tilskudd (kr) Tiltak/prosjekt Område
Green-BAY AS 950 000 Rydding på sjøbunn, metodeutvikling for kartlegging og opprydning på dypet Lillesand og Raet nasjonalpark
Våre Strender 935 000 Ryddeaksjoner, bunnrydding, Kystlotteri, Eleveryddingsprosjekt m.m. Raet nasjonalpark, Arendal og Grimstad
Lister Friluftsråd 759 000  Kystlotteriet, strand- og bunnrydding, skoleprosjekter, festival (formidling/informasjon) Listeregionen
LiBiR 426 397 Ta med hjem "en ekstra", omreisende team med stand, levere ut info, flyers, stickers. ryddeutstyr, deltar på festivaler, utstillinger Kystbyene i Agder
Wayback Kristiansand 405 200 Rydde holmer/øyer/strender Kristiansandsområdet
Klimaalliansen.no 338 000 Ryddeaksjoner, integreringsprosjekt - flyktninger, barn og unge Kristiansand
Risør Akvarium 320 000 Undervannsrydding og strandrydding Risør
Kystgrunneierlaget Sør 300 000 Frivillig forening som skal rydde langs land og under vann. Velforeninger, dykkere Søgne, Flekkerøy, Oksøy-Rivingen landskapsvernområde, og Flekkefjord (vern)

Kontaktpersoner