Foredragene fra TEFA-seminaret 2019

TEFA-seminaret 7. mars ble en suksess. Det var neste 100 påmeldte som fikk med seg en rekke gode foredrag om forsuring, kalking, fisk (både kjente og fremmede), ål, elvemusling og krypsiv samt erfaringer etter tørke og flom i 2018.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.03.2019

Nytt av året var kveldsarrangementet dagen før med foredrag om ålen av Torolf Kroglund og om laksen ved Frode Kroglund i tillegg til mange gode samtaler om livets vann.

Foredragene fra seminaret er nå tilgjengelige her.

Kveldsseminaret 6. mars

Reise med ål
Kåseri med forfatter Torolf Kroglund

Laksesmolten i Agder. Vandring mot havet - piknik med døden (PDF 6,2 MB)
Kåseri med Frode Kroglund, Fylkesmannen i Agder

TEFA-seminaret 7. mars

Status og informasjon fra Miljødirektoratet (PDF 1,5 MB)
Kjetil Lønborg Jensen og Helge Tjøstheim, Miljødirektoratet

Nytt liv i surt vann, ny bok om Kalkingshistorikken (PDF 5,0 MB)
Forfatter Dag Matzow

Bleka - status, trusler og tiltak - del 1 (PDF 8,1 MB)
Forskningsleder Bjørn Barlaup, NORCE-LFI

Bleka - status, trusler og tiltak - del 2 (PDF 3,2 MB)
Forskningsleder Bjørn Barlaup, NORCE-LFI

Kalkingsnytt i Agder (PDF 1,4 MB)
Frode Kroglund, Fylkesmannen i Agder

Ål og elvemusling- en reminder (PDF 3,4 MB)
Frode Kroglund, Fylkesmannen i Agder

Vannregioner: Regional vannforvaltningsplan (PDF 1,4 MB)
Rådgiver Lars Berg Holtan, Vest -Agder Fylkeskommune

Hva gjør vi med fremmede uønskede arter? (PDF 1,2 MB)
Lars Berg Holtan og Frode Kroglund

Uønsket spredning av fisk – forskning i Agder (PDF 2,1 MB)
Ingeborg Palm Helland, Forskningssjef NINA

Fiskevandringer i regulerte vassdrag, eksempler fra Storelva og Nidelva (PDF 1,6 MB)
Tormod Haraldstad, NIVA

Habitatforbedrende tiltak i bekker (PDF 15,1 MB)
Rådmund Steinsvåg, Mandal Sjøørretklubb

Hva kan vi gjøre av tiltak for fisk i møte med klimaendringer? Hva betyr tørke og flom for fisken? (PDF 3,6 MB)
Frode Kroglund, Fylkesmannen i Agder