Situasjonsrapporter – stor granbarkbille

Her finner du ukentlige rapporter fra fylkene med høy lokal risiko for utbrudd sommeren 2021.

Publisert 06.07.2021

Landbruksdirektoratet har bedt om ukentlige situasjonsrapporter fra statsforvalterne i fylkene berørt av høy lokal risiko for utbrudd.

Agder, Vestfold og Telemark, Oslo og Viken er de tre fylkene som er kategorisert i denne faresonen. Innlandet rapporterer også ukentlig da det er bekymring for utbrudd der. 

På bakgrunn av de ukentlige rapporteringene utarbeider Landbruksdirektoratet situasjonsrapporter. Vi minner om at det er høy usikkerhet knyttet til varselet. 

Første rapport er fra uke 26. Vi vil legge ut nye rapporter fortløpende her under dokumenter.