Mer samarbeid skal gi økt verdiskaping i treindustrien

Samlet til seminar om prosjektet Tre på Agder.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.09.2020

Treindustrien på Agder var samlet til seminar 13. august for å hente inspirasjon og presentere veien videre for et prosjekt som har som mål å sikre vekst og konkurransekraft for deltagende bedrifter.

Treindustrien har gått sammen om en treårig satsing, Tre på Agder. Prosjektet er tildelt midler fra fylkeskommunen, Innovasjon Norge og Fylkesmannen. Nylig ble Maya Twedt Berli ansatt som prosjektleder, og på seminaret ble satsingsområder og samarbeidspartnere presentert.

Industrien var bredt representert og fikk høre entusiastiske innlegg fra blant annet fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen. Han påpekte hvor viktig treindustrien er for både sysselsetting og verdiskaping i Agder. Der er muligheter for denne næringen fremover med tanke på overgang til fornybarsamfunnet. Klyngeleder, Kjersti Kinderås, fortalte om klyngesatsingen WoodWorks! Cluster i Midt-Norge, mens Gunnar Kulia fortalte om Eydeklyngen og mulige erfaringsoverføringer og samarbeid mellom ei treklynge og Eydeklyngen.

Det ble også en god presentasjon av mulige samarbeidspartnere på Agder med innlegg fra Agder Tresenter som har ansvar for lærlingrekruttering og oppfølging. Fagskolen i Agder presenterte seg og fremmet ønske om et tettere samarbeid med treindustrien. Mange aktører har allerede innledet et samarbeid med Mechatronics Innovation Lab (MIL) i Grimstad, men som produktsjef Svein-Inge Baade Ringstad påpekte er mulighetene for økt samarbeid med MIL store.

Deltagende bedrifter har i første omgang samlet seg om følgende satsingsområder:

  • digitalisering
  • rekruttering og kompetanse
  • bærekraft og sirkulære løsninger
  • omdømme og markedsføring

Det er nedsatt en arbeidsgruppe for hvert av temaene som skal komme frem til aktuelle prosjekter og tiltak som bedriftene kan samarbeide om. Basert på interessen for seminaret, med mer enn 60 deltagere fra treindustrien, skulle alt ligge til rette for økt samarbeid og verdiskaping i en svært viktig næring for Agder.