Demensomsorg på gård gir en god hverdag

Engasjerende Inn på tunet-seminar under Arendalsuka.

Publisert 26.08.2021

Demensomsorg på gård var tema for det tradisjonelle IPT-frokostseminaret under Arendalsuka i år. Statsforvalter Stein A. Ytterdal understrekte i sitt innledningsforedrag viktigheten av mening og mestring i aktiviteter for personer med demens. Et 40-talls engasjerte deltakere fulgte seminaret.

Se artikkel på bondelagets nettside.

Kontaktpersoner