Prosjektskjønn 2020

Fylkesmannen i Agder skal i 2020 fordele 7,75 mill. kroner av ordinære skjønnsmidler til kommunale innovasjons- og fornyingstiltak.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.01.2020

Vi inviterer med dette kommunene til å søke om støtte til nye prosjekter i 2020 og evt til videreføring av igangsatte prosjekt.

Søknadsfristen er utsatt til 17.1.2020

Søknader registreres i Kommunal- og moderniseringsdepartementets elektroniske søknads- og rapporteringsdatabase (ISORD). Kommunens/regionrådets søknadsansvarlige kan registrere inn søknader i databasen fra og med 2.1.2020: https://prosjektskjonn.fylkesmannen.no/.

Nærmere beskrivelse fremgår av invitasjonsbrevet i høyre marg.

Rapportering av skjønnsmidler må gjøres i den samme databasen.

Frist for rapportering av prosjekter som får støtte i 2020 er 1.6.2021.