Kommunal fornying

Norge har en offentlig sektor som sikrer velferd, omsorg, helse og utdanning, og som skal gi alle innbyggerne gode tjenester, valgfrihet og medbestemmelse. Fornying av offentlig sektor skal ha som mål å oppnå mer velferd og mindre administrasjon, mer lokal frihet og mindre detaljstyring.

Statsforvalteren skal stimulere til lokal omstilling og fornying i kommunesektoren. Dette arbeidet må ses i sammenheng med arbeidet knyttet til veiledning, samordning og tildeling av skjønnsmidler.

Prosjektskjønn er en integrert søknads- og rapporteringsportal som brukes av kommuner, ansatte hos Statsforvalteren og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Løsningen forenkler håndteringen av søknader og rapportering på bruk av skjønnsmidler til fornying og innovasjon i offentlig sektor. 

Publikum og media har tilgang til et nettsted som gir innsyn i tildelte midler, omtale av prosjekt og innsendte rapporter

 

 

Vis mer


Publisert 14.09.2021

Prosjektskjønn 2022

Fylkesmannen i Agder ønsker å fordele 12,5 millioner kroner av ordinære skjønnsmidler i 2022 til kommunale innovasjons- og moderniseringstiltak, med forbehold om at skjønnsmidler blir videreført i statsbudsjettet for 2022 på samme nivå som for 2021. 


Publisert 18.01.2021

Tildeling av prosjektmidler til kommunale innovasjons- og moderniseringstiltak for 2021

Statsforvalteren mottok 44 søknader om støtte på til sammen 31,7 mill. kroner. Det ble avsatt 10 mill. kroner som nå er fordelt. 


Publisert 15.09.2020

Prosjektskjønn 2021

Fylkesmannen i Agder ønsker å fordele 10 millioner kroner av ordinære skjønnsmidler i 2021 til kommunale innovasjons- og moderniseringstiltak, med forbehold om at skjønnsmidler blir videreført i statsbudsjettet for 2021 på samme nivå som for 2020. 


Publisert 02.01.2020

Prosjektskjønn 2020

Fylkesmannen i Agder skal i 2020 fordele 7,75 mill. kroner av ordinære skjønnsmidler til kommunale innovasjons- og fornyingstiltak.


Publisert 08.01.2019

Prosjektskjønn 2019

Fylkesmannen i Agder skal i 2019 fordele 9 mill. kroner av ordinære skjønnsmidler til kommunale innovasjons- og fornyingstiltak.


Publisert 06.02.2018

Prosjektskjønn 2018

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder skal fordele 9 millioner kroner av ordinære skjønnsmidler i 2018 til kommunale innovasjons- og fornyingstiltak.


Publisert 03.04.2017

Tildeling av prosjektmidler til kommunale innovasjons- og moderniseringstiltak

Fylkesmannen har mottatt 60 søknader om støtte på til sammen 23 mill. kroner. Det ble avsatt 9 mill. kroner som nå er fordelt. Se vedlagte brev til kommunene om tildelingen for 2017.


Publisert 03.01.2017

Søknader om prosjektskjønn 2017

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder skal fordele 9 millioner kroner av ordinære skjønnsmidler i 2017 til kommunale innovasjons- og fornyingstiltak.

 


Publisert 09.12.2016

Kvalitetskonferansen 2016

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder og KS Agder arrangerte kvalitetskonferansen 2016 på Thon Hotel Sørlandet 23.november. Foredragene fra møtet ligger i kolonnen til høyre.


Publisert 09.12.2016

Fylkesmannens høstkonferanse 2016 for ordførere og rådmenn

Fylkesmannen arrangerte høstkonferanse for ordførere og rådmenn på Agder på Thon Hotel Sørlandet fra 23-24.november 2016. Foredragene fra møtet ligger i kolonnen til høyre.