Frist Uke Høring
desember 2019
10. des 50 Forslag om vern av Skjeggedalsheii naturreservat
06. des 49 Heving av støygrensen for Hausvik industriområde
november 2019
22. nov 47 Søknad om tiltak i forurenset sjøbunn ved Vågsnes
01. nov 44 Maren AS søker om tillatelse til etablering og drift av ny deponicelle
september 2019
30. sep 40 Søknad om utslippstillatelse for nytt renseanlegg på Neset i Froland kommune
30. sep 40 Endring av utslippstillatelse til Sjølingstad uldvarefabrikk i Lindesnes kommune
27. sep 39 Søknad om utfylling i Kristiansandsfjorden
august 2019
16. aug 33 Søknad om utslippstillatelse for anleggsarbeid i forbindelse med ny E39
12. aug 33 Svindland AS søker om utslippstillatelse
09. aug 32 Opprydning av forurenset grunn på Eydehavn
Frist Høring
desember 2019
10. des Forslag om vern av Skjeggedalsheii naturreservat
06. des Heving av støygrensen for Hausvik industriområde
november 2019
22. nov Søknad om tiltak i forurenset sjøbunn ved Vågsnes
01. nov Maren AS søker om tillatelse til etablering og drift av ny deponicelle
september 2019
30. sep Søknad om utslippstillatelse for nytt renseanlegg på Neset i Froland kommune
30. sep Endring av utslippstillatelse til Sjølingstad uldvarefabrikk i Lindesnes kommune
27. sep Søknad om utfylling i Kristiansandsfjorden
august 2019
16. aug Søknad om utslippstillatelse for anleggsarbeid i forbindelse med ny E39
12. aug Svindland AS søker om utslippstillatelse
09. aug Opprydning av forurenset grunn på Eydehavn