Nye marine verneområder etablert

Skarnsundet marine verneområde i Inderøy kommune ble i dag opprettet. I alt har regjeringen etablert ni nye verneområder i dag.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.06.2020

Allerede i 2009 sendte Fylkesmannen Nord-Trøndelag ut oppstartsmelding for verneplanen for Skarsundet. I årene etter ble det gjennomført en bred prosess, der kommuner og organisasjoner ble involvert i utarbeidelsen av verneforslagene. Forslagene til vern ble så sendt på høring, før Fylkesmannen i 2015 sendte over sin anbefaling om vern til Miljødirektoratet.

Ni områder i fire fylker

I dag har Regjeringen etablert i alt ni nye marine verneområder. Områdene ligger i Nordland, Troms og Finnmark, Vestland og Skarnsundet her i Trøndelag. Med dagens beslutning øker antall marine verneområde i Norge fra seks til 15.

Fakta om Skarnsundet verneområde

Det marine verneområdet dekker et sjøareal på ca. 18 km2 i Inderøy kommune, med grense mot
land langs dybdekote 5 m under sjøkartnull, med unntak for områder med reguleringsplaner i sjø
(Kjerringvika, Venneshavn og Vangshylla), småbåtbrygge ved Norem og i Kvennavika. Verneområdet omfatter overflaten, vannsøylen og sjøbunnen. 

Som en del arbeidet med verneplanen gjennomførte Fylkesmannen blant annet en kartlegging av sjøbunnen i 2014. Her kan du se de unike bildene av øyekoraller som ble oppdaget helt ned til 150 meters dyp i Skarnsundet i Beitstadfjorden.

De andre områdene som ble vernet i dag er:

  • I Nordland fylke: Innervisten, Nordfjorden, Karlsøyfjorden og Kaldvågfjorden og Innhavet
  • I Troms og Finnmark fylke: Rossfjordstraumen, Rystraumen og Ytre Karlsøy
  • I Vestland fylke: Lurefjorden og Lindåsosane marine verneområde, 

De nye marine verneområdene representerer en stor spennvidde av norsk kystnatur, der fjorder og ytre kystområder er representert. I Skarnsundet finnes det kaldtvannskoraller av nasjonal og internasjonal verdi.

Fakta om marint vern

Regjeringen har et mål om at et representativt utvalg av havområdene skal vernes for framtiden. Vern er også norske bidrag til å oppfylle målsettingene i internasjonale konvensjoner og avtaler Norge er part i. FN sitt bærekraftsmål 14, om liv under vatn, har som ambisjon å bevare og bruke hav- og marine ressurser på en bærekraftig måte. Under Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) er det et felles mål å sikre et effektivt og representativt vern av 10 % av kyst- og havområde innen 2020.

Tilrådingen fra rådgivende utvalg for marin verneplan fra 2004 danner det sentrale faglige grunnlaget for arbeidet. Utvalget tilrådde vern av 36 områder som til sammen representerte et godt og balansert utvalg av undersjøisk natur. Med de nye marine verneområdene er til sammen 16 av disse områdene verna (15 som marine verneområde, og ett inngår i Raet nasjonalpark).

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.