Overtar behandlingen av skadefellingssøknader

Fra 1. juni er det Statsforvalteren som behandler skadefellingssøknader for gaupe, jerv, ulv og bjørn. Dette gjelder fram til 15. februar (15.oktober for bjørn), da Miljødirektoratet på nytt overtar behandlingen av skadefellingssøknader.

Publisert 01.06.2021

I år er det Rovviltnemnda i region 6 som har fastsatt kvotene for betinget skadefelling av bjørn, i tillegg til gaupe, jerv og ulv som de fra før har satt kvoter for. Årsaken er at bestandsmålet for bjørn i Trøndelag og Møre og Romsdal er oppfylt.

Nemda har fastsatt følgende kvoter:

  • fem gauper
  • fem jerv
  • tre ulv
  • tre bjørn

Det er mange ulike aktører som har en rolle i forvaltningen av rovdyr i Norge. Ved å klikke på lenken til høyre kan du lese mer om hvem som gjør hva når det kommer til forvaltningen av rovdyr.