Trekker fellingstillatelse

Fylkesmannen i Trøndelag har onsdag 10. juli 2019 trukket tilbake skadefellingstillatelsen på en bjørn i deler av Namsskogan kommune.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.07.2019

Fylkesmannen i Trøndelag har onsdag 10. juli 2019 trukket tilbake skadefellingstillatelsen på en bjørn i deler av Namsskogan kommune. Normalt er det hannbjørner som forvolder skade utenfor forvaltningsområdet. Tillatelsen ble gitt med utgangspunkt i dette. Fylkesmannen har i dag fått ny kunnskap i saken. DNA-funn er nå analysert, og viser at bjørnen er en binne. Binner har en større betydning for å oppnå bestandsmål for arten, og Fylkesmannen vil derfor gjøre en ny vurdering av saken.

Lenke til den opprinnelige tillatelsen er vedlagt.

 

Viser til "Kvote for betinget skadefelling av gaupe og brunbjørn 2019/2020" i brev fra Miljødirektoratet til Fylkesmannen 29/05 2019. 

"Det er variasjon mellom områdene og artene i forhold til hvor nær bestandsmålet en befinner seg. Hunndyr og spesielt hunndyr med unger er særlig viktig for å oppnå/nærme seg bestandsmålet. Miljødirektoratet har av den grunn funnet å unnta hunndyr med unger fra denne tillatelsen. Det er viktig at fylkesmennene vurderer og vektlegger eventuell risiko for at det skadevoldende individet er ett hunndyr i vurderingen av om felling skal iverksettes." 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.