Revisjon av fisketider for laks og sjøørret

Miljødirektoratet skal gjennomføre hovedrevisjon av regelverk for fiske etter laks og sjøørret i elv og sjø før sesongen 2021. Fylkesmannen inviterer til å komme med innspill til fiskereguleringene.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.03.2020

Fylkesmannen vil gå gjennom innspillene før oversending til Miljødirektoratet. Miljødirektoratet vil i neste omgang vurdere framleggene til fisketider og fiskeregler for Trøndelag. Dette blir så sendt på endeleg høring før nytt regelverk blir avgjort.

Miljødirektoratet har utarbeidet retningsliner for revisjonsprosessen og et eget skjema for hver enkelt elv, som du finner til høyre på siden.

I retningslinene er verdt å merke seg følgende:

  • Elver som ikke oppfyller krav om innlevering av fangstrapporter vil sannsynligvis ikke bli åpnet for fiske. Dette gjelder mange små vassdrag i fylket.
  • Det kan bli innstramming eller stopp i sjølaksefiske i område som beskatter svake bestander uten høstbart overskudd
  • Forslag til fiskeregler fra forvaltingslag i vassdrag med god organisering skal legges til grunn om de er innenfor retningslinjene til Miljødirektoratet
  • Vi ber om at innspill om fiskereguleringer blir oversendt oss innen 19. mars 2020. Bruk e-post:fmtlpost@fylkesmannen.no

Se lenkene til høyre på denne siden for skjema for tilbakemelding om revisjon av fisketider og fiskeregler for vassdrag. Også relevante rettledere og retningslinjer fra Miljødirektoratet kan lastes ned via lenker til høyre på siden.