Informasjonsmøter - Forhåndshøring om fiske etter laks og sjøørret 2021-2025

Fylkesmannen gjennomfører informasjonsmøter i forbindelse med forhåndshøring om ny forskrift for fiske etter laks og sjøørret 2021-2025.

  • Tirsdag 25. februar kl 18-20 i Orkland rådhus, Orkanger
  • Mandag 2. mars kl 14-16 i Namdalshagen, Namsos.
  • Tirsdag 3. mars kl 19-21 i Kimen, biblioteket, Stjørdal
  • Torsdag 5. mars kl 18-20 i Åfjord rådhus, Årnes

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.02.2020

Kravene til en kunnskapsbasert forvaltning av laks- og sjøørretbestandene har økt de siste årene. All fisk er i utgangspunktet fredet. Det åpnes for fiske bare når bestandene tåler det, og på et nivå som er vurdert å være forsvarlig ut fra hensynet til sunne og livskraftige fiskebestander.

Alle som vil selge fiskekort må kunne legge fram dokumentasjon på tilstanden av bestanden. Minimumskravet er fangstrapporter fra siste års fiske. Kunnskapen brukes i rådgivning til forvaltningen. Landets fremste forskere i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning VRL, sammenstiller og tolker betydningen av kunnskap fra enkeltvassdrag og sjøregioner. Jo bedre undersøkelser og fangstopplysninger som gis, jo bedre blir grunnlaget for forvaltningen i alle ledd – lokalt, regionalt og nasjonalt.

Elver helt uten fangstrapportering eller annen dokumentasjon på fiskebestandenes tilstand, skal ikke åpnes for fiske fra og med 2021. En rekke vassdrag ligger derfor an til å bli tatt ut av forskriftene, og fisket kan bli stengt. Det er mulig å opprettholde fisketid, hvis det i 2020 gjennomføres et arbeid for å sikre at det leveres fangsttall eller annen dokumentasjon fra vassdrag som i dag ikke har det.

Vi inviterer derfor hovedsaklig rettighetshavere, utmarkslag og foreninger til et informasjonsmøte om hvordan man kan bidra med innspill innen fristen 19. mars

 

Vis mer