Forhåndshøring - revisjon av fisketider for laks og sjøørret 2021 - 2025

Vi har fått nærmere 40 innspill i forhåndshøringen om nye fiskeregler for fiske etter laks og sjøørret.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.04.2020

Innspillene er videresendt Miljødirektoratet med Fylkesmannens kommentarer.

Du kan lese alle høringssvarene her.

Ny versjon av fisketidsforskrifter i elv og sjø for 2021-2025 kommer på høring i løpet av juni (uke 24). Vi oppfordrer alle interessenter til å følge med og gi høringsuttalelse innen fristen i august (uke 36).

Følg med på Miljødirektoratets hjemmesider.