Endringer i fiske etter laks og sjøaure

Miljødirektoratet har gjort noen få endringer i fisketidsforskriftene etter høring.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 31.05.2019

Endringene som fastsettes i forskriftene er i hovedsak nødvendige justeringer av fisketider i 53 vassdrag og 5 sjøområder i Norge. For Trøndelag gjelder det sjølaksefisket i Åfjord, og i vassdragene; Levangerelva, Figga, Moldelva, Oldenelva, Norddalselva, Stordalselva (tidligere vedtak) og Verdalsvassdraget.

Forskriftene trer i kraft straks, og vil bli kunngjort i Lovdata innen kort tid.

I tillegg oppheves § 2 andre ledd i forskrift 10. mai 2012 nr. 431 om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen. Endringen trer først i kraft 1.9.2020.