Registrering for sjølaksfiske med fastående redskap

Før fisket starter må alle fiskere registrere seg i lakseregisteret-sjølaksefiske og betale fiskeravgift.

Dersom du starter fiske før 1. juli må du registrere deg og betalingen må være registrert hos Statsforvalteren innen 15. mai.

Dersom du starte fiske etter 1. juli må betaling være registrert hos Statsforvalteren innen 15. juni.

Dersom du registrerer og betaler etter fristen kan du ikke forvente å få fangstdagbok til fisket starter.

Det er nye regler for fiske i 2021, fastsatt av Miljødirkektoratet. Se egen nyhetssak.

Registrering og betaling

Du registrer og betaler her

Nye fiskere må opprette bruker og godkjennes. Dette tar noen dager og betyr at du må inn i systemet to ganger. Du leser i skjemaet hva du skal gjøre underveis.

Hvis du har vært registrert tidligere, må du inn før fristen i år og sjekke opplysningene. Du må også krysse av for årets fiskeplasser og nøter.

Siste steg i registreringen er betaling. Ha betalingskort klart når du skal registrere deg. For å få fangstdagbok må fiskeravgiften være betalt.

Fisket er godkjent når betalingen er registrert og du har fått fangstdagbok. Du får samtidig tilgang til den digitale fangstdagboka på samme sted.

Registreringen går rakest dersom du betaler med en gang på denne måten. Vi ser at du har betalt og du trenger ikke sende kopi av kvittering for betaling til Statsforvalteren.

Dersom du betaler på annen måte, må du sende kopi av kvittering til Statsforvalteren. Navnet ditt må vises på denne kvitteringen. Kopi av kvittering sendes til sftlpost@statsforvalteren.no eller til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer. Husk at dette tar noen ekstra dager, slik at kopi av kvittering må sendes i god tid før fristen. Dersom du ikke sender kopi av kvittering for betalt fiskeavgift blir ikke betalingen registrert. Kvitteringer uten navn eller som sendes til andre enn Statsforvalterens adresse vil ikke bli registrert. Merk at avgift betalt til andre betalingsløsninger hos Miljødirektoratet (f.eks. den som brukes for fritidsfiske) ikke kan leses hos Statsforvalteren. Vi må derfor få kopi av kvittering hvis betaling skal bli registrert.

Les mer om fiskeavgiften her.

Rapportering
Fangsten føres i fangstdagboka (papir eller elektronisk). Nytt av året er at fangstdagboka er elektronisk, hvis du ikke aktivt krysser av for at du vil ha papirbok tilsendt i posten.

Hvem kan fiske?
Fisket er knyttet til grunneierretten. Grunneier har enerett til fisket på egen grunn. Er du ikke grunneier må du ha tillatelse fra grunneieren for å sette faststående redskap i sjøen.

Hvor og når kan man fiske?
Trøndelag har fjord- og kystområder med ulike fisketidsbestemmelser. Se kart med soner, grenser og tider.

Kilenota må ikke settes nærmere enn 100 meter fra grense elv-sjø (munningen av vassdrag) eller i eventuelle fredningssoner i munningen.

Trondheimsfjorden er stengt for fiske med faststående redskap i indre områder (Innenfor Flakk-Rørvik).

Utvidet sesong – vinterfiske etter oppdrettslaks
Dette fisket er avsluttet og det er ikke mulig å melde seg på.