Vedtak - forlenget drift - Nyhavna - Norsk Gjenvinning Metall AS

Gyldigheten på Norsk Gjenvinning Metall AS sin tillatelse til drift av avfallsanlegg, på Nyhavna i Trondheim kommune, er forlenget til 31. mars 2021.

Publisert 21.12.2020

Norsk Gjenvinning Metall AS sin tillatelse til drift av avfallsanlegg på Nyhavna i Trondheim kommune var opprinnelig gyldig frem til og med 31. desember 2020. Fylkesmannen har nå tillatt forlenget drift til 31. mars 2021.

Vedtak og endret vilkårssett er tilgjengelig i menyen til høyre. Vilkårsdelen er også tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Vedtaket kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen fire uker fra vedtaket er mottatt.

Til orientering har Norsk Gjenvinning Metall AS søkt om ytterligere forlenget drift (til og med 31. desember 2022), og mottak av kasserte blybatterier. Disse søknadene ligger nå på offentlig høring her: www.fylkesmannen.no/Trondelag/Horinger