Kunngjøring - endring av tillatelse - Stena Recycling AS avd Orkanger

Stena Recycling AS avd Orkanger har fått oppdatert vilkårene for drift av sitt anlegg i Vigorvegen på Grønøra Vest Industriområde

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.07.2020

Fylkesmannen har mottatt en søknad fra Stena Recycling AS avd Orkanger. De søkte om å få endret juridisk enhet, samt justert og presisert mengder og typer EE-avfall og EE-avfall som er farlig avfall (batterier).

Selskapet har skilt ut en egen avdeling for drift av anleggt på Orkanger, derfor var det behov for å endre juridisk enhet. Det var også behov for en justering av rammene for å vise de faktiske mengdene av farlig avfall som kan mottas og lagres vaed anlegget. Det er snakk om batterier, det er EE-avfall som er klassifiret som farlig avfall.

Fristen for å begynne å ta imot og sanere kasserte kjøretøy er endret til 30.1.2022.

Tillatelsen med vilkår er tilgjengelig i menyen til høyre, og på www.norskeutslipp.no. Søknadens innhold og begrunnelse for vedtaket fremkommer i vedtaksbrevene.

Vedtaket kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra vedtaket er mottatt.