Helse og omsorgskonferanse 2021

Dato:
5. oktober 2021 09:00 - 13:15
Sted:
Digital konferanse, lenke legges på denne siden på arrangementsdagen
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med det regionale støtteapparatet i Trøndelag
Målgruppe:
Ansatte og mellomledere i kommunene og øvrige interesserte

Årets helse og omsorgskonferanse omhandler kvalitetsreformen for eldre - Leve hele livet.

Publisert 04.06.2021
Dato:
5. oktober 2021 09:00 - 13:15
Sted:
Digital konferanse, lenke legges på denne siden på arrangementsdagen
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med det regionale støtteapparatet i Trøndelag
Målgruppe:
Ansatte og mellomledere i kommunene og øvrige interesserte