Statsbudsjettet 2022 - digitalt møte

Dato:
13. oktober 2021 14.00 - 15.15
Sted:
Digitalt (Teams)
Arrangør:
Statsforvalteren i samarbeid med KS og Trøndelag fylkeskommune
Målgruppe:
Ordførere, kommunedirektører og økonomisjefer

Regjeringens forslag til statsbudsjett legges fram 12. oktober. I samarbeid med KS og Trøndelag fylkeskommune arrangerer Statsforvalteren et digitalt møte for kommunene i Trøndelag den 13. oktober.

Publisert 21.09.2021

Teamsmøtet Trøndelag starter kl 14:00 og avsluttes senest kl 15:15

I møtet vil vi gå gjennom budsjettforslagets virkninger for kommunene i Trøndelag og legge fram fordelingen av skjønnsmidlene. Fylkeskommunen vil deretter oppsummere og gi sine kommentarer til forslaget. Det vil avslutningsvis bli mulighet for å stille spørsmål eller gi korte kommentarer til forslaget.

Det sendes lenke til teamsmøtet for Trøndelag til målgruppen for møtet.

Digital sending KS 13. oktober kl 11-13

Møtet vil bygge på informasjon gitt fra KMD i et åpent digital sending om budsjettforslaget som KS arrangerer tidligere på dagen. 

KS vil i dette møte gi sine kommentarer til forslaget og gå igjennom konsekvensene for kommunesektoren. Lenke til dette arrangementet blir lagt ut her: https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/statsbudsjettet-2022/folg-ks-seminaret-om-statsbudsjettet-13.-oktober/

 

Dato:
13. oktober 2021 14.00 - 15.15
Sted:
Digitalt (Teams)
Arrangør:
Statsforvalteren i samarbeid med KS og Trøndelag fylkeskommune
Målgruppe:
Ordførere, kommunedirektører og økonomisjefer