BU- og miljøsamling 8. - 9. september

Dato:
8. september 2021 11.00 - 9. september 2021 14.00
Sted:
Bårdshaug hotell, Orkanger
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med Innovasjon Norge og Trøndelag fylkeskommune
Målgruppe:
Ansatte i kommunal landbruksforvaltning og andre med ansvar og arbeidsoppgaver knyttet til landbruksrelatert næringsutvikling og forvaltning av IBU-, RT- og miljøvirkemidlene.
Påmeldingsfrist:
1. september 2021 23.59

Innlegg fra samlingen er lagt i høyre marg.

Deltagere var ansatte i kommunal landbruksforvaltning og andre med ansvar og arbeidsoppgaver knyttet til landbruksrelatert næringsutvikling og forvaltning av IBU-, RT- og miljøvirkemidlene.

Publisert 13.08.2021

Innhold:

Samlingen gir muligheter for kunnskapsoppbygging og erfaringsutveksling på områder innenfor kommunenes rolle som tilrettelegger for utvikling i landbruket på nærings- og miljøområdet.

BU- og miljøsamlingen har vært utsatt flere ganger på grunn av korona-situasjonen. Når vi nå velger å gjennomføre den, vil vi som arrangør forholde oss til gjeldende smittevernregler, og organisere samlingen innenfor de gitte rammer. Dette gjelder opphold på hotellet, transport og muligheter for god avstand ute i felt.

Program

Statsforvalteren i Trøndelag, arrangerer samlingen i samarbeid med Innovasjon Norge og Trøndelag fylkeskommune.  De ulike temaene som legges inn i programmet blir behandlet både inne i konferanserommet og ute i felt. Følgende tema er planlagt med i programmet:

  • Flytting av dyrkajord.
  • Bekker i jordbrukslandskapet.
  • Nye erosjonsrisikokart, hvordan gjøre beregninger der disse ikke finnes?
  • Dyrking av myr.
  • Skjølberg søndre – biodynamisk kretsløpsgård med grønnsaker, egg, melk og kjøtt, og direkte levering til kunder og restauranter. https://www.skjolbergsondre.no/ 
  • Smaker av Orkland – produsentlag med ren mat fra lokale bønder. https://smakerfraorkland.no/ 
  • Inn på tunet.
  • Aktuelt om ulike finansieringsordninger m.m.

Programmet er utarbeidet i samarbeid med Orkland kommune.

Priser/deltakeravgift:

Hele samlingen med lunsj, befaringer, middag, overnatting og frokost 

kr 3000,-

Dagpakke  kr   750,
Middag   kr   500,- 

Faktura for deltagelse sendes i etterkant av samlingen.

Dato:
8. september 2021 11.00 - 9. september 2021 14.00
Sted:
Bårdshaug hotell, Orkanger
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med Innovasjon Norge og Trøndelag fylkeskommune
Målgruppe:
Ansatte i kommunal landbruksforvaltning og andre med ansvar og arbeidsoppgaver knyttet til landbruksrelatert næringsutvikling og forvaltning av IBU-, RT- og miljøvirkemidlene.
Påmeldingsfrist:
1. september 2021 23.59