Statsbudsjettet 2022

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2022 ble lagt fram 12.oktober.

Publisert 12.10.2021

På nettsiden statsbudsjettet.no finner du alle dokumentene og departementenes pressemeldinger. I lenker til høyre finner du dessuten relevant informasjon for kommuneøkonomi (som vil oppdateres i løpet av dagen).

Kommunenes vekst i frie inntekter for 2022

Frie inntekter omfatter rammetilskudd og skatteinntekter. Kommunene i Trøndelag anslås samlet å få en nominell vekst i frie inntekter på 1,6 prosent fra 2021 til 2022, se tabell som viser frie inntekter for Trøndelag: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/550-millionar-kroner-meir-i-frie-inntekter-til-trondelag-neste-ar/id2875924/

Anslag for kommunal deflator

Den kommunale deflatoren (generell pris- og lønnsstigning for kommunene) er anslått til 2,5 prosent for 2022.

Den kommunale deflatoren for 2021 er oppjustert fra 2,7 prosent til 3,3 prosent. 

Statsbudsjettkonferanse Trøndelag og KS-sending 13. oktober

Statsforvalteren i Trøndelag arrangerer et digitalt teamsmøte som starter kl 14:00 13. oktober. Lyark fra denne samlinga er lagt ut her: https://www.statsforvalteren.no/Trondelag/Kommunal-styring/Kommuneokonomi/digitalt-mote-om-statsbudsjettet-2022---trondelag/

KS sentralt vil tidligere samme dag komme med sine kommentarer i nasjonal sending kl 11:00 -13:00: https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/statsbudsjettet-2022/folg-ks-seminaret-om-statsbudsjettet-13.-oktober/