Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Kommunal styring

Statsforvalteren skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Statsforvalteren skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


02.02.2021

Ny rapport: Omfattende kommunesamarbeid i Trøndelag

Det er færre samarbeidsordninger i trønderske kommuner enn før fylkessammenslåingen. Men trønderske kommuner har likevel et mer omfangsrikt og velutviklet samarbeid enn mange andre fylker. Det viser en ny rapport utført av NIVI Analyse på oppdrag fra Statsforvalteren i Trøndelag.


30.11.2020

Fordeler 144 millioner i koronamidler

Fylkesmannen i Trøndelag fordelte nylig ytterligere 43 millioner kr i skjønnsmidler til kommunene. Pengene går til ekstrautgifter på grunn av korona.


06.11.2020

Kommunebesøk i Snåsa

I dag «besøker» Fylkesmannen politisk- og administrativ ledelse i Snåsa kommune. Denne gangen blir det digitalt kommunebesøk.


30.10.2020

TISK-midler til kommunene og ny kartlegging av koronautgifter

I løpet av november skal Fylkesmannen i Trøndelag fordele ytterligere 43 millioner kroner i skjønnsmidler til kommunene. 29 millioner er direkte knyttet til TISK-oppfølging til kommuner med store utbrudd. Samtidig ber Fylkesmannen om nye anslag for koronautgifter.


29.10.2020

Varsler mer penger til kommunene 2021

Regjeringen varsler 29.10 at det vil komme forslag om å bevilge 7,3 milliarder kroner mer til kommunesektoren i et tilleggsnummer til statsbudsjettet for 2021. 


16.10.2020

Samferdselsministeren signerte tilleggsavtale

Fredag signerte partene i byvekstavtalen i Trøndelag en ny tilleggsavtale. Det betyr mer penger til kollektivtrafikk og myke trafikanter i Trøndelag. Den nye tilleggsavtalen i byvekstavtalen er verdt over 800 millioner kroner.  Fylkesmann Frank Jenssen og Mari Mogstad direktør for Kommunal- og justisavdelingen overvar signeringen.


08.10.2020

Tildeling av skjønnsmidler til kommunene

Fylkesmannen har i dag fordelt ca. 150 millioner kroner til kommunene i Trøndelag. Noe av midlene er knyttet til inneværende år og noe for budsjettåret 2021.


07.10.2020

Statsbudsjettet 2021

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2021 ble lagt fram 7.oktober.


10.07.2020

Midler til vedlikehold og rehabilitering i kommuner

Tilskudd på 2,5 milliarder kroner skal gå til vedlikehold og rehabilitering av bygg og anlegg i kommunene. Av disse er omlagt 213 millioner utbetalt til kommunene i Trøndelag. 


10.07.2020

Konsolidert årsregnskap - foreløpig standard KRS nr. 14

Styret i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har fastsatt KRS nr. 14 Konsolidert årsregnskap som foreløpig standard.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel