Søknad om endring av tillatelse - Tiller snødeponi - Trondheim kommune bydrift

Høringsfrist:
4. juli 2021 23.59

Trondheim kommune bydrift søker om endring av tillatelse til drift av snødeponi på Tiller i Trondheim kommune.

Publisert 31.05.2021

Trondheim kommune bydrift fikk tillatelse etter forurensningsloven til drift av snødeponi på Tiller 14. september 2018. Tillatelsen var midlertidlig med varighet ut vintersesongen 2020/2021.

Det søkes nå om forlenget gyldighet av eksisterende tillatelse fram til og med vintersesongen 2024/2025. 

For mer informasjon viser vi til dokumentene tilgjengelig i menyen til høyre.

Frist for merknader
Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 04. juli 2021