Søknad om ny utslippstillatelse for Scanbio Ingredients avd Lysøysundet

Høringsfrist:
1. juni 2021 23.59

Scanbio Ingredients avd Lysøysundet søker om å øke produksjonen fra 80.000 til 90.000 tonn råstoff hvert år og vil da produsere 40.000 tonn fiskeprotein og 20.000 olje hvert år.

Publisert 11.05.2021

Det skal ikke produseres fiskemel på anlegget i Lysøysundet.

Det er i forbindelse med søknaden utarbeidet en ny spredningsberegning for utslipp til luft (lukt). Denne viser at det skal være mulig å komme under grensene på 1 ou/m3 (luktenheter) ved nærmeste bolig.

Utslipp til vann skal passere silanlegg, fettavskiller og filter før utslipp. Det ble i 2011 lagt ny utslippsledning fra bedriften slik at utslippet nå går 400 meter ut og på 50 meters dyp.

Eventuelle merknader til søknaden sendes Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, evt. Statsforvalteren sftlpost@statsforvalteren.no,   innen 1.6.21.