Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Koronavirus (COVID 19)

Vi bidrar til god samhandling og lik situasjonsforståelse. Vi er et bindeledd mellom kommunene og sentrale helsemyndigheter. Med god samhandlig kan vi bidra til helhetlig innsats mot koronaviruset.

Under finner du informasjon publisert av Fylkesmannen i Trøndelag angående korona.

Oppdatert informasjon fra nasjonale myndigheter 

Folkehelseinstituttet
nasjonale råd, føringer, anbefalinger, oppdaterte tall og informasjon om koronaviruset

Helsenorge
kvalitetssikret helseinformasjon til innbyggere i Norge

Finner du ikke svar på nettsidene til Folkehelseinstituttet eller helsenorge.no?
Da kan du ringe informasjonstelefonen for koronasmitte på 815 55 015

Helsedirektoratet
informasjon til helsepersonell og andre offentlige aktører

Regjeringen: Koronavirus
tiltak fra Regjeringen, reiseråd fra UD og tidslinje

Regjeringen: forskrifter med hjemmel i koronaloven 
en oversikt over vedtatte forskrifter

Spørsmål om skole og barnehage?
Se Utdanningsdirektoratets side om koronaviruset

Informasjon på flere språk / Information in other languages

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har samlet informasjon fra offentlige myndigheter og nasjonale kunnskapssentre på ulike språk.

Directorate of Integration and Diversity have gathered web resources from public authorities and national knowledge centers in various languages.

Helsedirektoratet har laget plakater/informasjonsskriv, også på flere språk.
Disse kan du laste ned her (helsedirektoratet.no). 

 


27.01.2021

Innfører strenge innreiseregler

Regjeringen strammer kraftig inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. I utgangspunktet vil kun utlendinger som er bosatt i Norge få anledning til å reise inn i Norge.


27.01.2021

Følg utviklingen i Trøndelag

Statsforvalteren gir nå innsyn i kart som gir oversikt over smittesituasjonen i kommunene, status for vaksinering og kommunenes egen risikovurdering. 


25.01.2021

Hva med reisende fra Østlandet?

Det har kommer spørsmål til Statsforvalteren fra kommunene i Trøndelag angående tilreisende/hjemkomne etter reise fra Østlandet.


25.01.2021

Følger situasjonen tett

Statsforvalteren i Trøndelag følger utviklingen av smitteutbruddet med det muterte viruset i Osloregionen tett. Trønderne bes om å unngå reiser til Oslo-regionen og følge de nasjonale og lokale  smittevernrådene ekstra godt.


18.01.2021

Vaksinering mot Covid-19 og samtykke

Vaksinering er et frivillig tilbud og basert på samtykke til den som får tilbudet. Helsedirektoratet har nå sendt ut en orientering om hvilke regler som gjelder i de tilfellene personen mangler samtykkekompetanse.


18.01.2021

Lettelser i smitteverntiltakene for barn og unge

Regjeringen la mandag frem nye anbefalinger for smitteverntiltak. De strenge smitteverntiltakene videreføres i hovedsak. I tiltakene for barn og unge innføres det lettelser, og nå kan vi også ha inntil 5 gjester på besøk.


17.01.2021

Snart får du en viktig SMS!

I dag sender Folkehelseinstituttet (FHI) en SMS til 360 000 trøndere over 16 år. Trøndelag er sms-pilot for å se som om antallet nedlastinger av smitteappen øker og hvordan en slik sms-påminnelse oppleves av mottakerne.


09.01.2021

Varslet om dødsfall

Lørdag fikk Statsforvalteren i Trøndelag beskjed om et dødsfall i forbindelse med koronavaksine. En eldre sykehjemspasient i fylket døde få dager etter å ha fått vaksine. Foreløpig dødsårsak gir ingen mistanke om sammenheng, men saken undersøkes videre.


08.01.2021

Registrering og testing ved innreise

Fra 2. januar må alle som reiser inn i Norge registrere seg og koronatestes.


05.01.2021

Nå starter vaksineringen

Denne uken starter kommunene i Trøndelag vaksineringen mot korona. I første omgang er antall doser begrenset, men vil øke i tiden fremover.