Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Koronavirus (COVID 19)

Vi bidrar til god samhandling og lik situasjonsforståelse. Vi er et bindeledd mellom kommunene og sentrale helsemyndigheter. Med god samhandlig kan vi bidra til helhetlig innsats mot koronaviruset.

Under finner du informasjon publisert av Statsforvalteren i Trøndelag angående korona.

Oppdatert informasjon fra nasjonale myndigheter 

Folkehelseinstituttet
nasjonale råd, føringer, anbefalinger, oppdaterte tall og informasjon om koronaviruset

Helsenorge
kvalitetssikret helseinformasjon til innbyggere i Norge. 

Finner du ikke svar på nettsidene til Folkehelseinstituttet eller helsenorge.no?
Da kan du ringe informasjonstelefonen for koronasmitte på 815 55 015

Helsedirektoratet
informasjon til helsepersonell og andre offentlige aktører

Regjeringen: Koronavirus
tiltak fra Regjeringen, reiseråd fra UD og tidslinje

Regjeringen: forskrifter med hjemmel i koronaloven 
en oversikt over vedtatte forskrifter

Spørsmål om skole og barnehage?
Se Utdanningsdirektoratets side om koronaviruset

Informasjon på flere språk / Information in other languages

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har samlet informasjon fra offentlige myndigheter og nasjonale kunnskapssentre på ulike språk.

Directorate of Integration and Diversity have gathered web resources from public authorities and national knowledge centers in various languages.

Helsedirektoratet har laget plakater/informasjonsskriv, også på flere språk.
Disse kan du laste ned her (helsedirektoratet.no). 

 


02.03.2021

Regjeringen justerer vaksinestrategi

Regjeringen varslet tirsdag at de justerer vaksinestrategien. Nå skal vaksinene fordeles etter en beskjeden geografisk skjevfordeling. Det skjer etter råd fra Folkehelseinstituttet.


26.02.2021

Regjeringen med løsning for dagpendlere fra Sverige og Finland

Fra 1. mars kan dagpendlere fra Sverige og Finland igjen komme på jobb i Norge. De ble klart i en pressemelding fra regjeringen fredag 26. februar. Men det er knyttet et strengt test- og kontrollregime til ordningen.


25.02.2021

Forhåndsgodkjennelse av oppholdssted for reisekarantene

Fra mandag 22. februar må lokaler som arbeidsgiver tilbyr sine innreisende arbeidstakere i katantenetiden forhåndsgodkjennes. Det er Arbeidstilsynet som håndterer ordningen i de tilfellene arbeidsgiver ønsker å tilby innkvartering for innreisekarantene. 


24.02.2021

-Smitten må falle ytterligere før vi kan åpne mer

Regjeringen innfører meldeplikt for beboere på karantenehotell og ber kommunene se til at karantenereglene etterleves.


17.02.2021

Smittevernreglene gjelder også i vinterferien

Vinterferien står for døren, og mange skal ta en velfortjent pause fra arbeid og skole. For noen er ferie å være hjemme, i byen eller på hytta. Men uansett hvordan vi tilbringer vinterferien skal vi fortsette å følge smittevernreglene.


12.02.2021

Unngå unødvendige reiser

Etter at Trondheim kommune innførte skjerpede smitteverntiltak denne uken er det flere som er usikker på om de kan reise til byen.


11.02.2021

Melde fra ved beslutning om opplæring hjemme

Det er nå laget et elektronisk skjema for melding til Statsforvalteren ved beslutning om opplæring hjemme, jf.Midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19, § 3 femte ledd.


10.02.2021

Forsterket smittevern i og rundt Trondheim

Trondheim kommune innfører forsterket smitteverntiltak etter flere tilfeller av muterte koronavirus. Også nabokommunene til Trondheim har til hensikt å forsterke sine tiltak.


10.02.2021

Innstramningene i innreisereglene videreføres

Regjeringen viderefører innstramningene i innreisereglene som ble innført 29. januar – dog med noen mindre tilpasninger.


09.02.2021

Vil ha rapport om mutantsmitte

Den siste tiden har Trøndelag hatt fallende koronasmitte. Men utbruddet av mutantviruset i Trondheim gir grunn til en viss uro. For å ha god fylkesoversikt ber Statsforvalteren kommunene melde fra dersom de får smitte med mutert koronavirus i egen kommune.