Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Koronavirus (COVID 19)

Vi bidrar til god samhandling og lik situasjonsforståelse. Vi er et bindeledd mellom kommunene og sentrale helsemyndigheter. Med god samhandling kan vi bidra til helhetlig innsats mot koronaviruset.

Under finner du informasjon publisert av Statsforvalteren i Trøndelag angående korona.

Oppdatert informasjon fra nasjonale myndigheter 

Folkehelseinstituttet
nasjonale råd, føringer, anbefalinger, oppdaterte tall og informasjon om koronaviruset

Helsenorge
kvalitetssikret helseinformasjon til innbyggere i Norge. 

Finner du ikke svar på nettsidene til Folkehelseinstituttet eller helsenorge.no?
Da kan du ringe informasjonstelefonen for koronasmitte på 815 55 015

Helsedirektoratet
informasjon til helsepersonell og andre offentlige aktører

Regjeringen: Koronavirus
tiltak fra Regjeringen, reiseråd fra UD og tidslinje

Regjeringen: forskrifter med hjemmel i koronaloven 
en oversikt over vedtatte forskrifter

Spørsmål om skole og barnehage?
Se Utdanningsdirektoratets side om koronaviruset

Informasjon på flere språk / Information in other languages

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har samlet informasjon fra offentlige myndigheter og nasjonale kunnskapssentre på ulike språk.

Directorate of Integration and Diversity have gathered web resources from public authorities and national knowledge centers in various languages.

Helsedirektoratet har laget plakater/informasjonsskriv, også på flere språk.
Disse kan du laste ned her (helsedirektoratet.no). 

 


15.04.2021

Setter ned ekspertutvalg for å vurdere vaksiner

Det er regjeringen som vil ta den endelige beslutningen om bruk av covid-19-vaksinene fra AstraZeneca og Janssen.


13.04.2021

Annerledes russefeiring - også i år

Koronasmitte og restriksjoner gjør at årets russetid dessverre må bli litt annerledes.


07.04.2021

Regjeringen la frem gjenåpningsplan

Onsdag la statsminister Erna Solberg frem regjeringens plan for gjenåpning av Norge. Planen baserer seg på en gradvis åpning i fire faser. Barn og unge skal prioriteres først, deretter arbeidsplasser og næringsliv.


05.04.2021

-Vi nærmer oss slutten, men må fortsatt leve med noen restriksjoner

Påsken går mot slutten og mange er tilbake til en slags «normalitet». Smittetallene går noe ned nasjonalt, men stadig dukker det opp ny smitte.


30.03.2021

Nytt vaksineringsscenario

Vaksineringen går omtrent som opprinnelig planlagt i Norge, viser Folkehelseinstituttets (FHI) oppdaterte vaksinescenario. Tidspunktet for når alle over 18 år er forsinket et par uker.


26.03.2021

Forlengelse av pause med bruk av AstraZeneca-vaksinen mot covid-19

Folkehelseinstituttet har besluttet å forlenge pausen med bruk av AstraZeneca-vaksinen fordi det er behov for ytterlige utredninger. 


23.03.2021

Innfører strengere nasjonale tiltak

Regjeringen innfører nå strengere nasjonale tiltak. Formålet er å hindre at smitten skal spre seg til områder i landet med lite smitte. De nye innstrammingene gjelder hele landet.


19.03.2021

Går ut med felles råd for påsken

Alle ordførerne i Trondheimsregionen går nå ut med en felles anmodning i forbindelse med påskeferien som står for døren. De ber innbyggerne unngå så langt det er mulig besøk fra - eller reise til kommuner med høyt smittetrykk i påska.


17.03.2021

Regjeringen har planer for strengere nasjonale tiltak

Regjeringen varsler at de har planene klare for strengere nasjonale tiltak. Flere steder i Norge har høye smittetall, men det er store lokale forskjeller. Derfor endres ikke de nasjonale koronatiltakene nå.


12.03.2021

Regjeringen med råd for påskeferien

Fredag la regjeringen frem tiltakene for påskeferien. Alle blir bedt om å reise mindre og møte færre personer i påsken. Reiser til fritidseiendommer i Norge kan gjennomføres, men alle oppfordres til å ta ekstra smittevernhensyn.