Folk og samfunn

Som innbygger kan du komme i kontakt med Statsforvalteren i ulike situasjoner. På noen områder er Statsforvalteren den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Statsforvalteren klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


29.06.2021

Webinar "Barn som pårørende"

Se opptak, presentasjoner og lenker fra webinaret.

 

 


25.06.2021

Forsinkelser i utbetalingen av tilskudd til trossamfunn

Vanligvis blir tilskudd til tros- og livssynssamfunn utbetalt rundt St. Hans, men i år er utbetalingene dessverre forsinket. 


03.06.2021

Nye inspirasjonsfilmer

Utviklingssenter for hjemmetjenester og sykehjem og Statsforvalteren har laget seks inspirasjonsfilmer for kvalitetsreformen for eldre Leve hele livet. 


19.04.2021

Trygghetsstandard i sykehjem

Mandag 19. april lanserer Helse- og omsorgsminister Bent Høie «Trygghetsstandard i sykehjem».


09.03.2021

Han skal lede oppvekst- og velferdsavdelingen

Frode Kvittem (46) er tilsatt som ny oppvekst- og velferdsdirektør hos Statsforvalteren i Trøndelag. Han kommer fra stillingen som kommunalsjef for oppvekst i Verdal kommune.


27.01.2021, Endret 27.01.2021

Ny løsning for tros- og livssynssamfunn er lansert

Tros- og livssynssamfunn må nå bruke vår nye digitale løsning når de skal kreve tilskudd. Fristen er 1. mars, og vi anbefaler at man er tidlig ute med å søke rolletilgang.


26.11.2020

Slik kan du hjelpe barn som er pårørende

Titusenvis av barn i Norge er pårørende til mennesker med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller annen alvorlig sykdom. Disse barna har lovmessig krav på å få informasjon og nødvendig oppfølging. Det nyreviderte verktøyet Barnespor er laget for helsepersonell, ansatte i NAV og andre voksentjenester, samt personell i barnehager og skoler.


16.10.2020

Samferdselsministeren signerte tilleggsavtale

Fredag signerte partene i byvekstavtalen i Trøndelag en ny tilleggsavtale. Det betyr mer penger til kollektivtrafikk og myke trafikanter i Trøndelag. Den nye tilleggsavtalen i byvekstavtalen er verdt over 800 millioner kroner.  Fylkesmann Frank Jenssen og Mari Mogstad direktør for Kommunal- og justisavdelingen overvar signeringen.


06.10.2020

Nytt e-læringskurs om prøvetaking ved covid-19 utviklet av NOKULUS

Bakgrunn og informasjon om e-læringskurset:

Laboratorieprøver for covid-19 har en sentral rolle i helsetjenesten sin håndtering av pandemien. Kommunehelsetjenesten må ha tilgang til personale som vet hvordan testen skal utføres, og tilgang til systemer som sikrer at man raskt kan øke sin testkapasitet ved økt smitte og smitteutbrudd (1). Helsedirektoratet har fått tilbakemelding fra mange kommuner om knapphet på personellressurser til å gjennomføre prøvetaking ved covid-19 (2). Helsepersonelloven legger til rette for å benytte personell til andre, nye oppgaver enn det som er tradisjonelt vanlig (3).


22.09.2020

Kongeparet og Kronprinsen til Trondheim

Deres Majesteter Kongen, Dronningen og Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen deltar når Den norske kirke markerer ny preses, nytt kirkemøte og nytt kirkeråd med en festgudstjeneste i Nidarosdomen 11. oktober 2020.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel