Likestilling

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 19.04.2024

E-læringskurs om menneskerettigheter fra NIM (Norges institusjon for menneskerettigheter)

Er du ansatt eller folkevalgt i en kommune? Da spiller du en avgjørende rolle for å ivareta menneskerettighetene i Norge. Enten du jobber som for eksempel sykepleier, lærer, barnevernsleder, kommunedirektør, driver revisjon eller sitter i kommunestyret. Det du gjør hver dag kan bidra til at menneskerettighetene sikres eller brytes. Derfor er det viktig at du har menneskerettighetene under huden.


Publisert 02.04.2024

E-læringskurs om likestilling, inkludering og mangfold

Bufdir og KS har lansert et introduksjonskurs om arbeid med likestilling, inkludering og mangfold for ansatte og ledere i kommuner og andre offentlige virksomheter.


Publisert 29.02.2024

Aktivitets- og redegjørelsesplikt for arbeidsgivere

​Alle arbeidsgivere skal ifølge Likestillings- og diskrimineringsloven jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.