Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Folk og samfunn

Som innbyggjar kan du komme i kontakt med Statsforvaltaren i ulike situasjonar. På ein del område er Statsforvaltaren den første offentlege instansen du møter, på andre område er Statsforvaltaren klageinstans for vedtak som er gjorde av andre.


09.03.2021

Han skal lede oppvekst- og velferdsavdelingen

Frode Kvittem (46) er tilsatt som ny oppvekst- og velferdsdirektør hos Statsforvalteren i Trøndelag. Han kommer fra stillingen som kommunalsjef for oppvekst i Verdal kommune.


27.01.2021

Ny løsning for tros- og livssynssamfunn er lansert

Tros- og livssynssamfunn må nå bruke vår nye digitale løsning når de skal kreve tilskudd. Fristen er 1. mars, og vi anbefaler at man er tidlig ute med å søke rolletilgang.


26.11.2020

Slik kan du hjelpe barn som er pårørende

Titusenvis av barn i Norge er pårørende til mennesker med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller annen alvorlig sykdom. Disse barna har lovmessig krav på å få informasjon og nødvendig oppfølging. Det nyreviderte verktøyet Barnespor er laget for helsepersonell, ansatte i NAV og andre voksentjenester, samt personell i barnehager og skoler.


16.10.2020

Samferdselsministeren signerte tilleggsavtale

Fredag signerte partene i byvekstavtalen i Trøndelag en ny tilleggsavtale. Det betyr mer penger til kollektivtrafikk og myke trafikanter i Trøndelag. Den nye tilleggsavtalen i byvekstavtalen er verdt over 800 millioner kroner.  Fylkesmann Frank Jenssen og Mari Mogstad direktør for Kommunal- og justisavdelingen overvar signeringen.


06.10.2020

Nytt e-læringskurs om prøvetaking ved covid-19 utviklet av NOKULUS

Bakgrunn og informasjon om e-læringskurset:

Laboratorieprøver for covid-19 har en sentral rolle i helsetjenesten sin håndtering av pandemien. Kommunehelsetjenesten må ha tilgang til personale som vet hvordan testen skal utføres, og tilgang til systemer som sikrer at man raskt kan øke sin testkapasitet ved økt smitte og smitteutbrudd (1). Helsedirektoratet har fått tilbakemelding fra mange kommuner om knapphet på personellressurser til å gjennomføre prøvetaking ved covid-19 (2). Helsepersonelloven legger til rette for å benytte personell til andre, nye oppgaver enn det som er tradisjonelt vanlig (3).


22.09.2020

Kongeparet og Kronprinsen til Trondheim

Deres Majesteter Kongen, Dronningen og Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen deltar når Den norske kirke markerer ny preses, nytt kirkemøte og nytt kirkeråd med en festgudstjeneste i Nidarosdomen 11. oktober 2020.


09.09.2020

Opplæring for ansatte som jobber med Brukerstyrt personlig assistanse

Fylkesmannen i Trøndelag inviterer til kompetanseheving i ordningen Brukerstyrt personlig assistanse. Opplæringen blir digital og er fordelt på fire samlinger høsten 2020.


03.09.2020

TV-aksjonen går digitalt!

Mye har vært usikkert rundt hvilke arrangement som kan gjennomføres i høst. Men en ting er sikkert: Det blir TV-aksjon også i år, denne gang med digitale innsamlingsbøsser. Vil du bidra i årets TV-aksjon registrer deg på blimed.no. Pengene går til å bekjempe plast i havet.


21.08.2020

Åpnet ny barnehage i Lierne

Assisterende fylkesmann Øystein Johannessen åpnet torsdag den nye barnehagen i Lierne kommune. 16 millioner kroner har den kostet å bygge. 


21.07.2020

Midlertidig tilskudd til de sosiale tjenestene i Nav-kontoret for å håndtere konsekvenser av Covid-19

Arbeids- og velferdsdirektoratet har nå kunngjort det midlertidige tilskuddet til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel