Søk om midler til rammeplanarbeid

Invitasjon til barnehager som behøver støtte til innføring av rammeplan i barnehagen. Med tema: Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.11.2018

Fylkesmannen er i tildelingsbrev fra Utdanningsdirektoratet gitt oppgaven med å følge opp barnehagemyndigheter med barnehageeiere som ikke har tatt i bruk ny rammeplan. Som ett av tiltakene tilbyr Fylkesmannen barnehagebasert kompetanseutvikling med ekstern veiledning. Det er inngått avtale med Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) til å gjennomføre tiltak i 10 barnehager.

Kommunen som barnehagemyndighet skal påse at barna får et pedagogisk og trygt barnehagetilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Dersom barnehagemyndigheten kjenner til barnehager i kommunen som har behov for støtte til bedre å kunne ta i bruk den nye rammeplanen, er dette en mulighet for kommunen som barnehagemyndighet å motivere barnehageeier å søke på dette tiltaket.

Fylkesmannen har valgt Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning som tema for tiltaket. Temaet er ett av de fire tematiske satsingsområdene i «Kompetanse for fremtidens barnehage. Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018 – 2020». Som beskrevet i strategien skal arbeidet med satsingsområdet styrke de ansattes kompetanse i å forebygge utestenging, mobbing, krenkelser, og uheldige samspillsmønstre, og fremme et godt og trygt barnehagemiljø. Kompetansestrategien er et viktig virkemiddel for å støtte implementeringen av forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Se mer informasjon i lenken til høyre, her finner du også søknadsskjema. 

Søknadsskjema må fylles ut og sendes til fmtlarkiv@fylkesmannen.no 

Søknaden må markeres med 2018/15327.

Frist for å søke er 1.desember 2018.

Barnehagene vil få svar fra Fylkesmannen innen desember 2018 om de får være med eller ikke.