Det er nå tilbud om et gratis kurs i matematikk for søkere til lærer– og sykepleieutdanning