Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Pris for veldrevet gårdsbruk 2019

Pris for veldrevet gårdsbruk 2019 er tildelt Nordtun Gård ved May og Stig Johannessen fra Bø i Andøy.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 27.05.2020

Nordland landbruksselskap deler hvert år ut pris for veldrevet gårdsbruk. På årsmøte i Nordland landbruksselskap 27. mai 2020 ble det opplyst hvem som får prisen for 2019.

Om vinnerne

Brukerparet overtok i 1999 og er femte generasjon på gården. De driver kvalitetsmessig godt med melke- og kjøttproduksjon på storfe.  

May og Stig ønsket å ha arbeidsplass for begge to på gården. De analyserte hvilke ressurser og kunnskaper de hadde. Myndighetene stimulerte til å utvikle tilleggsnæringer i tillegg til konvensjonell gårdsdrift og slik har ulike tilleggsnæringer blitt et bidrag til økonomi og aktivitet på gården. Stig har hovedansvar for vanlig landbruk og May for tilleggsnæringer.

Mangfoldig virksomhet

Fra 2004 har de jobba med gården som pedagogisk ressurs. Nordtun gård har tatt imot barnehagegrupper, grunnskoler og videregående skoler for å informere om hva som skjer på en gård. De startet opp med Inn på tunet aktiviteter samme år. Som en del av dette, har de samarbeidet med barnevernet og vært avlastings- og fosterhjem. Nordtun Gård har også vært språkarbeidsplass for nye landsmenn i mange år. Intensjonen er en praktisk tilnærming til språkopplæring.

Nordtun Gård bygde ysteri som stod ferdig våren 2008. Sommeren 2008 var den første med turister. I 2011 innredet de Ysteloftet kafe i andre etasje på ysteriet og la til rette for uteservering. De serverer mat med utgangspunkt i gårdens og lokale produkter.

I sommersesongen har de lokale ungdommer som jobber med turistnæringa. På gården har de lama, 3 gjess, 3 kalkuner og noen høner. Dette er «besøksdyr», men lama tilfører også kjøtt som brukes i serveringa på gården.

Brukerparet har engasjert seg i organisasjoner og samfunnet for øvrig. Nordtun Gård er et tydelig ansikt utad for landbruksnæringa, profilerer næringa på en positiv måte, tar samfunnsansvar i vid forstand og setter Andøya på kartet. Brukerparet er verdige vinnere av pris for veldrevet gårdsbruk 2019 i Nordland.

Under «Dokumenter» ligger juryens begrunnelse for å tildele prisen til brukerparet.