Slik går du fram for å søke om vergemål

Hvis du er i familie med eller kjenner noen som ikke kan ivareta sin økonomi eller andre rettigheter på grunn av sykdom, kan du hjelpe med å søke om verge. 

Publisert 24.02.2021

Vergemål er et hjelpetiltak for dem som på grunn av en sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse trenger hjelp til å ta vare på økonomien sin eller rettighetene sine. 

Begjæring om vergemål

Er du ektefelle, samboer, forelder, barn eller søsken til en som trenger verge, kan du søke om, dvs begjære opprettelse av vergemål. I lenken på siden finner du skjema for begjæring om vergemål. Dette kan fylles ut av deg alene, eller sammen med den det gjelder. 

Søknadsskjemaet fylles ut på Altinn - der det sendes digitalt til Statsforvalteren. Du må logge deg inn med BankId eller lignende.

Hvis du ikke er en av slektningene som kan begjære vergemål, kan du likevel melde fra til statsforvalteren hvis du kjenner noen som trenger en verge. Statsforvalteren kan hente informasjon som er nødvendig fra lege eller andre. 

I skjemaet kan du foreslå noen til å være verge. Det kan være deg selv eller noen som er i familien til den det gjelder. Spør gjerne den som skal ha verge hva han ønsker. 

Legeerklæring

Statsforvalteren trenger erklæring fra lege som sier noe om hvilken sykdom eller tilstand den det gjelder har. Legen må bruke legeerklæringsskjema på papir. Som regel er det fastlegen eller tilsynslege ved sykehjem som fyller dette ut. 

Legeerklæringen kan sendes sammen med begjæringen, eller ettersendes. Hvis du ikke innhenter legeerklæring, kan Statsforvalteren innhente den.

Saksbehandling

Det er disse skjemaene vi trenger for å behandle saken. Hvis vi behøver mer informasjon tar vi kontakt. Vi sender ut varsel til den det gjelder, og den nærmeste familien. Saksbehandlingstiden er ca. 8 uker.