Råd til verger under koronasituasjonen

Vergemålsseksjonen følger råd og pålegg fra myndighetene om koronautbruddet, og det oppfordrer vi dere verger til også å gjøre.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.03.2020

Verger må:

  • følge generelle råd og pålegg fra myndighetene
  • følge opp vergehavere så godt som mulig
  • varsle Fylkesmannen ved spesielle utfordringer eller om risikosaker
  • som vanlig kontakter oss ved behov for råd og veiledning
  • følge med på eventuelle nyheter på www.vergemal.no

Svarer på telefon og epost

Ansatte ved vergemålseksjonen hos Fylkesmannen i Nordland jobber nå hjemmefra og er ikke til stede ved Statens Hus i Bodø. Men vi er fortsatt tilgjengelig, både på epost og telefon.

Vergemålseksjonen forsøker å saksbehandle saker så langt det lar seg gjøre, og sende ut nødvendige brev og dokumenter.

Risikogruppen

Noen vergehavere er i risikogruppen. Det må da tas nødvendige forholdsregler med tanke på kommunikasjon.

Normalt forventer vi at dere treffer vergehavere når dere får et vergeoppdrag. I denne situasjonen kan det være nødvendig å utsette dette besøket til senere og heller forsøke å få til møter gjennom andre kanaler. Samarbeid gjerne med hjelpeapparatet eller pårørende om dette.

Kontakt oss

Ta kontakt med vergemålseksjonen dersom det viser seg vanskelig å overholde frister for innsending av samtykkeerklæringer, økonomisk status etc. Se kontaktinformasjon på siden her.

Telefon 755 31 500 og telefontiden er som vanlig, hverdager kl 9-11 og 12-14.

Så langt det er mulig, ber vi om at du bruker e-post eller sikker melding til Fylkesmannen.


Husk at personsensitive opplysninger ikke skal sendes som e-post. E-postadressen vår er: fmnopost@fylkesmannen.no

Se informasjon om sikker melding under "Kontakt oss" .

Benytt Altinn

Vi vil også understreke betydningen av og muligheten for å sende oss regnskap, søknader og annen informasjon via Altinn.  Skjemaene er tilgjengelig på www.vergemal.no.