Godkjent internkontroll på vergeregnskap

Fylkesmannen i Nordland får bare smilefjes av revisjonsselskapet EY på sin internkontroll av vergeregnskap for 2017.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.12.2018

Revisjonsselskapet besøkte Fylkesmannen i Nordland 22. og 23. oktober 2018. I forkant av besøket var 25 tilfeldige vergeregnskap plukket ut og nøye kontrollert.

Lignende revisjon er gjennomført i alle landets embeter.

Hensikten med besøket i oktober var å kartlegge rutiner og etterkontrollere at disse etterleves.

Konklusjonen som EY kom med var følgende:

Kvaliteten er tilfredsstillende

  • Det er ikke avdekket sentrale forhold som ikke er tilfredsstillende håndtert
  • Fylkesmannen i Nordland synes å ha en god forståelse av hva internkontrollen for vergeregnskapene innebærer

Se for øvrig rapport fra revisjonsselskapet på siden her.