- Bruk din kunnskap til å vise retning

- Se på deg selv som en navigatør. Bruk din kunnskap til å vise retning, men la vergehaver få eierskap til prioriteringer og beslutninger. Da tror jeg sjansen er god for å lykkes, sier verge Jack Tore Rondung fra Leknes. Her kan du lese mer om hans erfaring som verge.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.12.2018 av Administrator

Du har valgt å være verge, hvorfor?

- Først og fremst valgte jeg å bli verge for å kunne hjelpe de som trenger det. Med utgangspunkt i min mangeårige arbeidserfaring innen forsikring, bank og skatt, tenkte jeg dette kunne være et godt utgangspunkt for å være i stand til å ivareta andres interesser på en god måte. I tillegg til å være et servicemenneske er jeg utadvendt og liker å snakke med folk.

Hvor fikk du høre om vergeordningen første gang?

- Jeg har i lang tid vært klar over at dette har vært en etablert ordning, men «googlet» litt da dette ble interessant for meg.

Ordinære vergemål er en frivillig ordning. I kjølvannet av Tolga-saken har det vært fokusert mye i media på saker der vergemål kan være opprettet mot den enkeltes vilje. Hva er din kommentar til det?

- Aller først synes jeg dette er veldig trist for de berørte vergehaverne. Det er skremmende når tall og budsjetter kan være motiv for å stille diagnoser, og deretter tildele verge, spesielt når den det berører er uvitende. Når det er sagt er min opplevelse i forbindelse med egne vergehavere, at vi er på trygg grunn. Disse har tydeligvis vært gjennom en god prosess og selv innsett at det å ha en verge har vært en nødvendighet. Utover dette synes jeg det er veldig viktig å møte disse menneskene, som alle andre mennesker, med åpenhet, tillit og respekt. Dette er viktige ingredienser for å etablere et godt og fremtid samarbeid.

Har dette påvirket din rolle som verge?

- Mitt første møte med vergehaver er kanskje blitt enda viktigere. Det bør være et godt forberedt møte hvor det gjøres endel rolle- og forventnings avklaringer. Det synes i denne sammenheng viktig å avdekke vergehavers mening og motivasjon knyttet til vergemålet. Dersom det er avvik mellom vedtakets begrunnelse og vergehavers uttalelse, vil det naturligvis være årsak til bekymring.

Hvordan kan fylkesmannen bidra til at vergene gjør en best mulig jobb?

- Jeg er som «skårunge» å regne i denne sammenheng, siden jeg bare har vært verge siden mai 2018. Jeg synes imidlertid fagsamlingen i høst var veldig bra. Ikke minst er det viktig å tilrettelegge arenaer for å treffe andre verger. Jeg lærte mye gjennom kurset og gjennom samtaler med andre verger. Jeg erfarer også vergemålsavdelingen som svært imøtekommende, hyggelig og service innstilt. Dette er viktige faktorer å styrke også i fremtiden.

Hva er ditt råd til andre som ønsker å bli verge?

- Dersom du har et inderlig ønske om å utgjøre en forskjell for andre mennesker som virkelig trenger det, så er det et godt utgangspunkt. Det vil naturligvis være et visst spenn i ulike verge oppdrag. Dette gjør jobben spennende og utfordrende, men også svært lærerik. Bonusen er ofte at du får møte mange flotte- og svært takknemlige mennesker. Jeg tror det er viktig med positiv involvering fra vergehavers side der dette er mulig. Se da på deg selv som en navigatør. Bruk din kunnskap til å vise retning, men la vergehaver få eierskap til prioriteringer og beslutninger. Da tror jeg sjansen er god for å lykkes, sier Jack Tore Rondung.

Faktasak om vergemål:

4100 vergemål i Nordland fylke

Det å få oppnevnt en verge innebærer at en person får hjelp til å sikre sine økonomiske og juridiske interesser.

Vergemål vil være aktuelt i tilfeller hvor en person på grunn av sinnslidelse (herunder demens), psykisk utviklingshemming, rusmisbruk, alvorlig spilleavhengighet eller alvorlig svekket helbred ikke er i stand til å ivareta økonomiske eller personlige interesser. Vergemålet skal tilpasses vergehaverens behov, og skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier.

For å sikre at interessene til vergehaver blir ivaretatt på best mulig måte skal oppdraget utføres etter gjeldende lover og regler. I tillegg skal fylkesmannen gi vergen et oppdrag som er tilpasset vergehavers behov. Dette kalles et mandat. Vergen skal for øvrig ta hensyn til vergehavers ønsker og vilje.

Det er opprettet totalt om lag 4100 vergemål i Nordland. Vel 30% av disse er for mindreårige.

Tre vergetyper:

1. Faste verger kalles ofte «profesjonelle» verger og har sagt seg villig til å ta flere vergeoppdrag. Faste verger benytter i de tilfeller det ikke er noen nærstående som kan være verge. Det kan også være at vergehaver ikke ønsker noen i familien til verge eller at det ikke er hensiktsmessig å oppnevne noen i familien som verge. Faste verger får ekstra godtgjøring og gis også ekstra opplæring fra Fylkesmannen i Nordland. I Nordland fylke har vi ca 180 faste verger som håndterer ca 900 vergemål.

2. Alminnelige verger kan ha ett eller flere oppdrag først og fremst utfra et ønske om å hjelpe noen som trenger det. De alminnelige vergene er gjerne en nabo, en venn eller en tidligere arbeidskollega som stiller opp som verge.
Mange av de som er alminnelige og faste verger har et ønske om å hjelpe de som trenger det og ikke minst gjøre en samfunnsnyttig innsats.

3. Nærstående verger er oppnevnte verger som er i nær familie med vergehaver (forelder, barn, ektefelle eller samboer).

Ønsker du å bli verge?

Les mer her!

Når vi mottar din søknad om å bli verge vil vi sende deg en bekreftelse for innhenting av politiattest og vi foretar kredittsjekk. Før du godkjennes som fast verge gjennomfører vi en samtale. Det å være verge er frivillig og man er verge så lenge man selv ønsker det.