Her finner du informasjon om tilskuddsordninger der Statsforvalteren har en rolle.

Informasjon om tilskuddsordninger kan sorteres på tema og årstall ved hjelp av boksene under.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
Løpende Kompensasjon til næringsdrivende fastleger med sykefravær knyttet til koronavirus Fastleger/kommuner
01. des Refusjon til opplæring i samisk høst Skoleeiere
30. nov Tilskudd til hjemmeundervisning Elever/lærlinger/lærekandidater, inkludert voksne, og lærere i offentlige grunn- og videregående skoler i Nordland.
15. okt Midler til opprydding i forurenset grunn og sjøbunn for 2021 Private og offentlige tiltakshavere
09. okt Stimuleringsmidler barneverntjenester 2020 Kommunale læringsnettverk i Nordland - barnevern
01. sep Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet (tiltakspakke for sårbare eldre) Eldre og seniorer som bor i eget hjem eller i omsorgsbolig
01. sep Tilskudd til aktivitetstilbud og besøksvert Eldre personer som har langtidsopphold på sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning
01. sep Tilskudd til skogplanting Skogeiere som planter skog selv
01. sep Tilskudd NAV - sosiale tjenester NAV-kontor
29. jun Smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer Personer med rus- og eventuelt samtidige psykiske helseproblemer
01. mai Refusjon til opplæring i samisk vår Skoleeiere
30. apr Tilskudd til skogplanting Sentrale aktører som administrere planting av skog og skogeiere som planter selv
01. apr Utvikle arktisk landbruk Næringsaktører, forvaltning, forsknings- og kunnskapsmiljøer og organisasjoner
01. mar Tilskudd til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser som har behov for tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
01. mar Tilskudd til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
01. mar Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2020 Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.
22. feb Stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester Kommuner og veterinærvaktdistrikter i Nordland
20. feb Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2020 Primærmålgruppe: Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe.
07. feb Søk tilskudd til tiltak mot marin forsøpling Organisasjoner
01. feb Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV NAV-kontor
Løpende Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Jordbrukere som driver vanlig jordbruksproduksjon
Søknadsfrist Tittel
Løpende Kompensasjon til næringsdrivende fastleger med sykefravær knyttet til koronavirus
01. des Refusjon til opplæring i samisk høst
30. nov Tilskudd til hjemmeundervisning
15. okt Midler til opprydding i forurenset grunn og sjøbunn for 2021
09. okt Stimuleringsmidler barneverntjenester 2020
01. sep Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet (tiltakspakke for sårbare eldre)
01. sep Tilskudd til aktivitetstilbud og besøksvert
01. sep Tilskudd til skogplanting
01. sep Tilskudd NAV - sosiale tjenester
29. jun Smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer
01. mai Refusjon til opplæring i samisk vår
30. apr Tilskudd til skogplanting
01. apr Utvikle arktisk landbruk
01. mar Tilskudd til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging
01. mar Tilskudd til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov
01. mar Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2020
22. feb Stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester
20. feb Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2020
07. feb Søk tilskudd til tiltak mot marin forsøpling
01. feb Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV
Løpende Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.