Her finner du informasjon om tilskuddsordninger der Statsforvalteren har en rolle.

Informasjon om tilskuddsordninger kan sorteres på tema og årstall ved hjelp av boksene under.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
Løpende Tidligpensjon for reindriftsutøvere Leder av siiddandel og ektefelle/samboer
Søknadsfrist Tittel
Løpende Tidligpensjon for reindriftsutøvere