Svært kraftige vindkast i Ofoten og Lofoten

Varsel fra Meterologisk  Institutt
Varsel fra Meterologisk Institutt Foto: varsom.no.

Meteorologisk Institutt har sendt ut varsel om svært kraftige vindkast for området Lofoten og Ofoten. Varselet gjelder fra i dag onsdag 24. mars kl. 12.00 og vil vare fram til onsdag kveld 19:00. Husk å sikre løse gjenstander!

Publisert 24.03.2021 av Wigdis Korsvik

I disse områdene ventes det storm med svær kraftig vindkast opp mot 40 m/s.

Det er ventet høye bølger inn mot kysten, signifikant bølgehøyde vil nå opp til 14-16 m i Vestfjorden og på yttersiden av Lofoten.

I Vesterålen, Nord-Salten og Sør-Troms er det ventet sørvestlig full storm og lokalt kraftige vindkast opp til 35 m/s.

Konsekvenser

Det er viktig å sikre løse gjenstander for å unngå at de bli tatt av vinden eller blåser over.

Det varsles også om fare for skade på bygninger og infrastruktur, kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport forventes.

Broer kan bli stengt og mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.

Høye bølger kan gi skade på infrastruktur og bygninger i strandsonen.

Statsforvalteren følger situasjon.

For mer info se varsel fra Meterologisk institutt her!

 

Kontaktpersoner