Vannutfordringer i Nordland

Foto: Pixabay.com.

Været de to siste månedene har vært stabilt kaldt og tørt. Dette gir en utfordrende situasjon for vannverk i flere kommuner. Det siste døgnet har det snødd mye, men så lenge det ikke blir plussgrader i de berørte områdene vil situasjonen vedvare.

Publisert 11.02.2021 av Wigdis Korsvik

Nordland fylke har over lengre tid hatt kaldt og tørt vær. Nedbør i desember og januar har enkelte steder bare vært 5-10 prosent av normal nedbørsmengde.

Lave temperaturer kombinert med svært lite snø har medført til lav grunnvannstilstand, dyp tele, issvelling i elver og lite tilsig til vannverk.

Det siste døgnet har det snødd mye, men så lenge det ikke blir plussgrader i de berørte områdene vil situasjonen vedvare.

Følger situasjonen nøye

Statsforvalteren i Nordland gjennomførte møte i fylkesberedskapsrådet 2. februar.

Her ble det besluttet å nedsette en regional arbeidsgruppe som skal følge situasjonen.

Arbeidsgruppen ledes av Statsforvalteren og har representanter fra brannvesen, politi, Mattilsynet, Sivilforsvaret, NVE, og Bodø Kommune.

- Gruppen møtes ukentlig for å drøfte utfordringer knyttet til vann i Nordland. Vi gjennomfører møter lenge det er behov. Situasjonen vil vedvare så lenge det er minusgrader og tidsperspektivet er derfor ut mars måned, sier fylkesberedskapssjef Asgeir Jordbru.

Hjelp fra hæren og Sivilforsvaret

Det har de siste ukene vært jobbet intenst ute i enkelte kommuner for å sikre vannforsyningen. Dette har vært gjennomført i samarbeid med Sivilforsvaret.

I Beiarn kommune er i tillegg mannskap fra hærens ingeniørbataljon til stede for å avhjelpe situasjonen.

- En av utfordringen som det jobbes med på regionalt nivå er tilgang til slukkevann for brannvesenet. Ett eksempel er frosne eller tørre brannhydranter som skaper utfordringer ved brannslukking, sier Jordbru.

Private vanntanker

Statsforvalteren har bedt kommunene om å rapportere på vannsituasjon ukentlig så lenge det er utfordringer med vannleveransene.

- Kommunene er bedt om å ha dialog med private vannverk for å avhjelpe dem som har utfordringer. Videre har vi bedt kommunene om å ha fokus på brannvern, for eksempel vil svikt i vannforsyning gjøre at automatiske sprinkelanlegg ikke fungerer, forklarer fylkesberedskapssjefen.

Av tiltak som er iverksatt av enkelte kommuner er sentrale vannhentingspunkter der innbyggere som er fri for vann kan komme og fylle opp private vanntanker. Dette er et viktig tiltak da det er mange som har privatbrønn som er uten vann.

Snø

Det er det siste døgnet kommet mye snø. Det er i tillegg meldt plussgrader langs kysten de nærmeste dagene. Dette vil kunne hjelpe på situasjonen i vannverk som ligger nært kysten.

I Indre deler av Nordland vil utfordringen kunne fortsette.

- Vi er avhengige av at det blir plussgrader i de områder som har en utfordrende situasjon slik at vi får litt snøsmelting og dermed økt tilrenning inn i de berørte vannverkene for at situasjonen skal bedre seg, sier fylkesberedskapssjef Asgeir Jordbru.

Kontaktpersoner