Revisjon av bestemmelser om fiske etter laks, sjøørret og sjørøye

Smålaks
Smålaks Foto: Tore Vatne / Statsforvalteren i Nordland.

Bestemmelsene om fiske etter laks, sjøørret og sjørøye skal vurderes på nytt før sesongen 2021. Fylkesmannen inviterer nå til å komme med innspill til dette arbeidet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.02.2020

Fylkesmannen vil, på grunnlag av de innspillene som kommer, oversende et forslag til nye bestemmelser til Miljødirektoratet. Miljødirektoratet vil foreta en vurdering og sende ut forslag til nye bestemmelser på høring.   

Miljødirektoratet har utarbeidet retningslinjer for revisjonsprosessen, og vi vil trekke fram følgende:

  • Det er stor sannsynlighet for at det ikke vil bli åpnet for fiske i vassdrag som ikke oppfyller kravene til innlevering av fangstrapporter. Dette vil spesielt få betydning for mange sjøørretvassdrag i Nordland.
  • Det vil trolig bli en innstramming av fisket i sjøen, fordi dette fisket også beskatter svake bestander som ikke har et høstbart overskudd.
  • Grunneierlag i vassdrag med god organisering og gode gytebestander kan selv utarbeide forslag til bestemmelser for fiske, innenfor retningslinjene fra direktoratet.

Innspill til nye bestemmelser om fiskereguleringer gis på skjema som er spesielt utarbeidet og tilpasset for hvert vassdrag. Skjema for det enkelte vassdraget finnes ved å følge lenkene som er lagt ut til ulike regioner i Nordland.

Retningslinjene og brevet fra Miljødirektoratet kan også lastes fra denne siden.

Lag og foreninger m.v. kan gjerne ta kontakt med Tore Vatne eller Lars Sæter for spørsmål eller dialog om retningslinjene.

Vi ber om at innspill sendes til oss innen 15. mars 2020. Send gjerne innspillene direkte til fmnotva@fylkesmannen.no (Tore Vatne)

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 18.02.2020

Vassdrag i Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes

Her fins skjema for tilbakemelding om revisjon av bestemmelser om fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i kommunene.


Publisert 18.02.2020

Vassdrag i Sortland og Andøy

Her fins skjema for tilbakemelding om revisjon av bestemmelser om fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i kommunene.


Publisert 18.02.2020

Vassdrag i Hadsel, Bø og Øksnes

Her fins skjema for tilbakemelding om revisjon av bestemmelser om fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i kommunene.


Publisert 18.02.2020

Vassdrag i Narvik, Evenes og Lødingen

Her fins skjema for tilbakemelding om revisjon av bestemmelser om fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i kommunene.


Publisert 18.02.2020

Vassdrag i Fauske, Sørfold, Steigen og Hamarøy

Her fins skjema for tilbakemelding om revisjon av bestemmelser om fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i kommunene.


Publisert 18.02.2020

Vassdrag i Bodø, Meløy, Gildeskål, Beiarn og Saltdal

Her fins skjema for tilbakemelding om revisjon av bestemmelser om fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i kommunene.


Publisert 18.02.2020

Vassdrag i Nesna, Hemnes, Rana, Lurøy og Rødøy

Her fins skjema for tilbakemelding om revisjon av bestemmelser om fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i kommunene.


Publisert 18.02.2020

Vassdrag i Alstahaug, Leirfjord, Vefsn og Dønna

Her fins skjema for tilbakemelding om revisjon av bestemmelser om fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i kommunene.


Publisert 18.02.2020

Vassdrag i Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad

Her fins skjema for tilbakemelding om revisjon av bestemmelser om fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i kommunene