Bioenergiprosjektet er godt i gang

Økt fokus hos kommunene og primærnæringa på bioenergi fra skogen

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.07.2015

I Bioenergiprosjekt 2015-2016 er det hittil gjennomført ulike tiltak. En aksjonsdag med tema flisfyringsanlegg og flishogging ble arrangert i Bjerka og Trofors i april i år. Les også om arrangementene her.

For tiden gjennomfører vi en spørreundersøkelse på eksisterende gårds- og varmesalgsanlegg i Nordland. Formålet er å få en oversikt over antall anlegg, økonomisk situasjon og utfordringer og fordeler ved å bruke bioenergi som erstatning til el-kraft eller olje og gass. Første resultat viser at det er over 20 ulike gårdsvarmeanlegg som varmer opp våningshus og driftsbygg og noen større biovarmeanlegg som varmer opp kommunale bygninger.

Informasjonsbrosjyre og prosjektbeskrivelse 
Vi har nå laget en illustrasjonsbrosjyre med kort informasjon om innhold og mål for prosjektet og noen fakta om bioenergi. Brosyren foreligger i PDF-format og kan lastes ned på side til høyre. Ved interesse kan vi sende brosjyren i papirformat.

Utførlig prosjektbeskrivelse til prosjektet med oversikt over målsettinger, konkrete tiltak, og finansiering finnes også på side til høyre.

Tiltak fremover
Studietur
I løpet av høsten 2015 er det planlagt gjennomført en studietur til Levanger kommune. Det skal legges opp til en befaring av biovarmesentralen til Innherred Biovarme AS. Innherred er et bondeeid aksjeselskap som bygde et større anlegg i 2005 for å selge varme til kommunale bygninger. Selskapet leverer varmen til en konkurransedyktig pris. Målgruppe for turen er landbruksaktører, kraftselskaper og kommuner som er interessert i å se på muligheten for å etablere et biovarmeanlegg i sin kommune.

Infomøter
Vi skal legge opp til infokvelder i kommuner, som er interesserte i å sette fokuset på økt produksjon av bioenergi i landbrukssektoren. Infokvelden er et rent informativt opplegg som er åpent for alle. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon. Vi ber kommunene ta kontakt ved interesse om å gjennomføre et slikt infoopplegg.

Seminar på bioenergi
I oktober er det tenkt arrangert et større seminar med tema bærekraft i skog og bygg. Seminaret tar for seg hele verdikjeden skog og tre og holdes i Mosjøen. På fagtema bioenergi blir det Enova, biovarmeselskaper og andre aktører fra bioenergisektoren som skal holde innlegg.

Vi ønsker alle en god sommer!