Regional samling - kompetanseordningene for barnehage og skole

Dato:
5. oktober 2021 08.00 - 15.30
Sted:
Sortland - Kulturfabrikken
Arrangør:
Oppvekst- og utdanningsavdelinga
Målgruppe:
Barnehagemyndighet og barnehage- og skoleeiere

Statsforvalteren arrangerer regionale samlinger for barnehagemyndighet, PP-ledere og eiere i barnehage og skole med tema statlig tilskuddsordning for kompetanseutvikling (Regional- og desentralisert ordning, samt Kompetanseløftet).

Publisert 25.06.2021

Samtlige eiere i hver kompetanseregion inviteres, både private og offentlige.

Denne samlingen er for eiere, PP-ledere og barnehagemyndighet i Andøy, Bø, Evenes, Hadsel, Lødingen, Narvik, Sortland og Øksnes.

Påmeldingen for denne samlingen stenger onsdag 29. september kl. 1400

Påmelding regionale samlinger høst 2021

Velg samlingen som arrangeres i din region. Det er i utgangspunktet ikke anledningtil å velge samlinger i en annen region.

Dato:
5. oktober 2021 08.00 - 15.30
Sted:
Sortland - Kulturfabrikken
Arrangør:
Oppvekst- og utdanningsavdelinga
Målgruppe:
Barnehagemyndighet og barnehage- og skoleeiere