Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Statsforvalteren i Nordland kommuniserer med kommuneadministrasjonene, fagfolk og den øvrige befolkningen gjennom en rekke aktiviteter over året. Her finner du en oversikt over denne virksomheten, med lenker til mer informasjon og mulighet til å melde deg på aktiviteter rettet mot din målgruppe.

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
april 2021
20. apr - 21. apr 16 Statsforvaltarane i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med statsforvaltarane i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgivning Digitalt – nettmøte i Teams
20. apr - 21. apr 16 Statsforvalteren i Nordland LIS1 - Offentlig helsearbeid Bodø
27. apr 17 Klima og miljø / Statsforvalteren i Nordland Dispensasjoner etter plan- og bygningsloven Digitalt – Nettmøte i Teams
28. apr 17 Oppvekst- og utdanningsavdelinga Eksamensgjennomføringen våren 2021 - nettseminar Teams
28. apr 17 Statsforvalteren i Nordland Smarte veivalg når kriser oppstår - Inspirasjonswebinar Digitalt
mai 2021
03. mai 18 Arbeids- og velferdsdirektoratet, i samarbeid med Statsforvalterenes regionkontakter Ekspertkurs i økonomisk rådgivning Nettbasert - Teams
04. mai 18 Klima og miljø / Statsforvalteren i Nordland Kommunens rolle ved skadefelling av rovvilt Digitalt - Nettmøte i Teams
10. mai - 11. mai 19 Statsforvaltarane i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med statsforvaltarane i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgivning Digitalt – nettmøte i Teams
11. mai 19 Klima og miljø / Statsforvalteren i Nordland Økologisk grunnkart i kommunens saksbehandling Digitalt – Nettseminar i Teams
18. mai 20 Klima og miljø / Statsforvalteren i Nordland Sensitive artsdata i kommunens saksbehandling Digitalt – Nettseminar i Teams
25. mai 21 Statsforvalteren i Nordland Nettseminar om forebygging av seksuelle overgrep i samiske samfunn Digitalt
26. mai - 27. mai 21 Statsforvalteren og RVTS Barnets beste: Forebygging av vold og overgrep mot barn og unge Digitalt
juni 2021
01. jun 22 Klima og miljø / Statsforvalteren i Nordland Kommunens forberedelse av klagesaker Digitalt – Nettseminar i Teams
08. jun - 09. jun 23 Statsforvaltarane i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med statsforvaltarane i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Digitalt videregående kurs i økonomisk rådgivning Digitalt – nettmøte i Teams
09. jun 23 Klima og miljø / Statsforvalteren i Nordland Saksbehandling av søknader om avløpsutslipp Digitalt – Nettseminar i Teams
september 2021
22. sep 38 Klima og miljø / Statsforvalteren i Nordland Tilsyn med avløpsanlegg Digitalt – Nettseminar i Teams
23. sep 38 Klima og miljø / Statsforvalteren i Nordland Saksbehandling av søknader om nydyrking Digitalt – Nettseminar i Teams
oktober 2021
19. okt - 20. okt 42 Statsforvalteren i Nordland Høstkonferanse - Leve hele livet 2021 Scandic Havet
19. okt 42 Klima og miljø / Statsforvalteren i Nordland Forsøpling - kommunens myndighet og virkemidler Digitalt – Nettseminar i Teams
21. okt 42 Klima og miljø / Statsforvalteren i Nordland Kommunens plikt til å registrere og vedlikeholde data om grunnforurensning Digitalt – Nettseminar i Teams
27. okt 43 Klima og miljø / Statsforvalteren i Nordland Bekjemping av fremmede plantearter i kommunene Digitalt – Nettseminar i Teams
Dato Arrangement
april 2021
20. apr - 21. apr Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgivning
20. apr - 21. apr LIS1 - Offentlig helsearbeid
27. apr Dispensasjoner etter plan- og bygningsloven
28. apr Eksamensgjennomføringen våren 2021 - nettseminar
28. apr Smarte veivalg når kriser oppstår - Inspirasjonswebinar
mai 2021
03. mai Ekspertkurs i økonomisk rådgivning
04. mai Kommunens rolle ved skadefelling av rovvilt
10. mai - 11. mai Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgivning
11. mai Økologisk grunnkart i kommunens saksbehandling
18. mai Sensitive artsdata i kommunens saksbehandling
25. mai Nettseminar om forebygging av seksuelle overgrep i samiske samfunn
26. mai - 27. mai Barnets beste: Forebygging av vold og overgrep mot barn og unge
juni 2021
01. jun Kommunens forberedelse av klagesaker
08. jun - 09. jun Digitalt videregående kurs i økonomisk rådgivning
09. jun Saksbehandling av søknader om avløpsutslipp
september 2021
22. sep Tilsyn med avløpsanlegg
23. sep Saksbehandling av søknader om nydyrking
oktober 2021
19. okt - 20. okt Høstkonferanse - Leve hele livet 2021
19. okt Forsøpling - kommunens myndighet og virkemidler
21. okt Kommunens plikt til å registrere og vedlikeholde data om grunnforurensning
27. okt Bekjemping av fremmede plantearter i kommunene